Xu Hướng 12/2022 # Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu / 2023 # Top 16 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu / 2023 # Top 16 View

Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Phần Trọng Tài Thương Mại, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, An Ninh Nguồn Nước Và Phát Triển Kinh Tế Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm ý Cho Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Trac Nghiem Phap Che, Trắc Nghiệm Y Pháp, Trắc Nghiệm Pháp Y, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Chế Dược Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Phật Pháp, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô, Trắc Nghiệm Kinh Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô Có Đáp án, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Kinh Tế Vi Mô, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Bài Trung Quốc, Đề Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tes, Đề Thi Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Quan Hệ Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11, Trắc Nghiệm Quốc Phòng, Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh,

Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Kinh Doanh Ftu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Quốc Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, 239 Đáp án Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Quốc Tế, Đáp án Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế, Câu Hỏii Và Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp án Môn Kinh Tế Quốc Tế, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp án Theo Chương, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh,

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế / 2023

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật kinh tế

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

16. Doanh nghiệp tư nhân là

Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ

Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu

Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán

Đúng B. Sai

18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

19. Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân

Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN

Cá nhân người nước ngoài

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước

Người đang chấp hành hình phạt tù

20. Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh

Phải có logo của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt

Kô được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

D, Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch

Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng

Trong 1 số

Trong 2 số liên tiếp

Trong 3 số liên tiếp

Tất cả đều sai

22. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

Phát hành chứng khoán

Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định

Tất cả các quyền trên

23. Đặc điểm hộ kinh doanh tr 160

24. Phát biểu nào sau đây là sai

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp

Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ

Tất cả các phát biểu trên

25. Những người nào kô được đăng ký hộ kinh doanh

26. Phát biểu nào sau đây là đúng

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh

Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt

Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được

Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu

Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập

3 ngày

5 ngày

7 ngày

10 ngày

Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành

Tuần thứ 1 hằng tháng

Tuần thú 2 hằng tháng

Tuần thứ 3 hằng tháng

Tuần thứ 4 hằng tháng

29. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá d43 nd88

1 tháng

3 tháng

6 tháng

1 năm

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh

Đăng ký hộ khẩu thường trú

Địa điểm thường xuyên kinh doanh

Địa điểm thu mua giao dịch

Tất cả đều đúng

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu.Tính chất một chủ này thể hiện ở tất cả các phương diện nên có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có sự độc lập về tài sản.Phát biểu này:

Đúng.

Sai.

11. Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:

b.Sai.

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi.

Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định.

Cả a,b,c.

Một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp tư nhân là “chiếm hữu, định đoạt tài sản của doanh nghiệp”

b.10 ngày.

a.Đúng.

Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày? D20 nd88

1 tuần(7 ngày).

14. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào? D33ldn

Vợ (là một cán bộ công chức) của một cán bộ lãnh đạo trong một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước có được thành lập doanh nghiệp không:

Có.

Không.

Câu 1: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp do bao nhiêu người làm chủ sở hữu?

Câu 2: Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?

Câu 3: DNTN được phát hành loại chứng khoán gì?

Câu 4: Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu DNTN?

Câu 5: Tài sản của DNTN bao gồm:

Câu 6: Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh nghiệp:

Câu 7: Điều kiện để chủ doanh nghiệp được phát động kinh doanh:

Câu 8: Tên DNTN không được vi phạm những điều gì?

Câu 9: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của DNTN bao gồm những gì?

Câu 10: Đặc điểm pháp lý của DNTN:

Câu 11: Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh?

Câu 12: Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?

Câu 13: Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?

Câu 14: Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN

Câu 15: Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân được phát hành cổ phiếu.

Đúng b. Sai

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân.

Đúng b. Sai

Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự.

Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập doanh nghiệp.

Cả a và b

Chọn phát biểu đúng:

a.Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập có thể đặt trùng tên với doanh nghiệp khác.

A.Các gia đình sản xuất B.Các hộ gia đình sản xuất muối. nông-lâm-ngư nghiệp. C.Những người bán hàng rong. D.Tất cả các đối tượng trên. x nên anh A từ tự tay làm lấy mọi việc,anh thuê thêm 2 phụ bếp,4 phục vụ và 4 tạp vụ.Vậy hình thúc kinh doanh của anh A hiện nay được coi là: A.Hộ kinh doanh. x B.Cá nhân kinh doanh. chúng tôi mô kinh doanh. B.Số lượng cơ sở. C.Số lượng lao động thuê mướn. D.Cả 3 yếu tố trên. x đã đăng ký trong phạm vi: A.Xã,phường. B.Quận,huyện. x C.Tỉnh,thành phố. D.Toàn quốc. đủ hồ sơ: A.5 ngày. x B.1 ngày. C.1 tháng. D.Khác. A.30 ngày. B.3 tháng. C.6 tháng. D.1 năm.x A.Mức vốn pháp định. x B.Tư cách pháp nhân. chúng tôi mô. D.Phạm vi chịu trách nhiệm. A.Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. B.Hộ kinh doanh không phải đóng thuế.x C.Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao đông của hộ kinh doanh. D.Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn.

Có thể sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội mà không cần có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó.

Cả a và b đúng.

Cả a và b sai.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ kéo dài thì có thể:

Giải thể doanh nghiệp.

Xin phá sản.

Cả a và b đúng.

Cả a và b sai.

Doanh nghiệp tư nhân được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu.

Đúng

Sai

Chủ doanh nghiệp có quyền:

Tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Có quyền giảm vốn đầu tư kinh doanh xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cả a và b đúng.

Cả a và b sai.

Chọn phát biểu sai:

Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lí, điều hành doanh nghiệp.

Chọn phát câu đúng:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian cho thuê.

a và b đúng.

a và b sai.

CÂU 2: Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do. . . làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng . . . của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

a)cá nhân, một phần tài sản b) tổ chức, toàn bộ tài sản

c)tổ chức ,toàn bộ tài sản d)cá nhân, toàn bộ tài sản

CÂU 3 : câu nào sau đây là đúng:

a) DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào

b)mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN

d)Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN

CÂU 4 : Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp :

a) Chịu trách nhiệm vô hạn b)Chịu trách nhiệm hữu

hạn

c) Chịu trách nhiệm một phần d) Không phải chịu trách

trách nhiệm

CÂU 5: Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005 :

Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ ,công chức

Sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghệp

Công dân Việt nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chỉ có công dân Việt Nam

CÂU 6: Sau khi chủ DNTN bán doanh nghiệp của mình cho người khác thì chậm nhất là bao nhiêu ngày thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh

CÂU 7 : Chủ DNTNcó thể trở thành:

b)Giám đốc của công ti Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. D9 nd139

c) Chủ tịch HDQT của của công ti cổ phần

d) Thành viên hợp danh công ti hợp danh .

CÂU 8 : Chủ DNTN c ó các quyền nào sau đây:

a)Tuyển dụng, thuê và sử dụng b)Kinh doanh xuất nhập

theo yêu cầu kinh doanh khẩu

c)Chiếm hữu, sử dụng định đoạt d)Cả a, b, c đều đúng

tài sản của doanh nghiệp

CÂU 9: Khi chủ DNTN muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì đăng kí với cơ quan nào sau đây:

CÂU 10 : Chọn câu sai :

Chủ DNTN không có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ DNTN phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện khi bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Trừ trường hợp thỏa thuận khác.

Người mua doanh nghiệp tư nhân thì phải đăng kí kinh doanh lại theo quy định của pháp luật.

CÂU 11: Khi chưa có giấy chứng nhận quyền đăng ký kinh doanh ,DNTN không được tự ý ký hợp đồng mua bán với các doanh nghiệp khác

CÂU 12 : các hoạt động nào sau đây không bị cấm khi DNTN có quyết định giải thể:

a) Bán doanh nghiệp cho người khác b)Cho thuê doanh nghiệp

CÂU 13 : Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân:

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty cổ phần

Doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải đăng kí hinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp khi sử dụng:

Đặc điểm pháp lý nào của hộ kinh doanh là sai:

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời gian tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh không được vượt quá.

Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nào là không đúng:

Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng kí kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chọn câu phát biểu sai

Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo mấy bước.

Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh doanh

Là do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình làm chủ

Phải đăng ký kinh doanh

Kinh doanh sản xuất tại một địa điểm và phải có con dấu x

Không sử dụng quá muời lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

Câu 12: Đặc điểm để phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là:

Câu 1: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì cá nhân nào sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam?

Cá nhân người nước ngoài

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… x

Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình không được công nhận là pháp nhân, đúng hay sai?

Câu 3: Điều nào sau đây bị cấm khi đặt tên Doanh Nghiệp Tư Nhân?

Tên viết bằng tiếng Việt kèm theo chữ số và kí hiệu.

Sử dụng tên cơ quan Nhà nước. x

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

110+ Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Phần Phá Sản / 2023

Tổng hợp 110+ Câu trắc nghiệm Luật Phá sản (Trắc nghiệm Luật Kinh tế phần Phá sản) có đáp án tham khảo.

TỪ KHÓA: Trắc nghiệm, Luật Kinh tế, Luật Phá sản,

Trắc nghiệm 1

Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào ?

A – 30/12/1993

B – 01/07/1994

C – 15/06/2004

D – 25/10/2004

Đáp án: A

Trắc nghiệm 2

Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1 ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ABC thì phải nộp đơn đó ở đâu ?

A – TAND tỉnh Bình Dương

B – TAND TP. Hồ Chí Minh

C – TAND tỉnh Đồng Nai

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: A

Trắc nghiệm 3

Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là

A – Chi phí phá sản, thuế, lương CN

B – Chi phí phá sản, lương CN, thuế

C – Thuế, lương CN, chi phí phá sản

D – Thuế, chi phí phá sản, lương CN

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 4

Thế nào là phá sản trung thực

A – Là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi thấy nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản

B – Là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của các chủ nợ

C – Là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng.

D – Là trường hợp do thủ đoạn của chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 5

Luật phá sản 2004 quy định doanh nghiệp như thế nào là lâm vào tình trạng phá sản

A – DN gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại 1 thời điểm toàn bộ giá trị tài sản còn lại của DN kô đủ thanh toán cho các khoản nợ đến hạn.

B – Là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn

C – Là DN không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 6

Đối tượng nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

A – Cổ đông của công ty cổ phần

B – Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

C – Đại diện công đoàn công ty

D – Ngân hàng mà DN vay

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 7

Công ty TNHH 1 thành viên X có trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM. Khi công ty nộp đơn yêu cầu phá sản thì nộp ở cơ quan nào

A – TAND quận Tân Bình

B – TAND TPHCM

C – Cả 2 đều đúng

D – Cả 2 đều sai

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 8

Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y. Hạn cuối cùng để các chủ nợ của các công ty này gửi giấy đòi nợ cho tòa án là

A – 15/07/2007

B – 01/08/2007

C – 15/08/2007

D – 30/08/2007

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 9

Hành động của 1 DN kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản có thể được thực hiện nếu phẩm phán đồng ý

A – Thanh toán nợ không có đảm bảo

B – Trả lương cho người lao động

C – Từ bỏ quyền đòi nợ đối với công ty khác

D – Chuyển nợ kô bảo đảm thành nợ có bảo đảm

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 10

Trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản

A – Chủ nợ không có đảm bảo

B – Chủ DN

C – Cổ đông của công ty cổ phần

D – Đại diện người lao động

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 11

Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004

A – Hợp tác xã

B – Hộ kinh doanh

C – Công ty TNHH

D – Doanh nghiệp tư nhân

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 12

Ngày 01/01/2008, TAND TPHCM ra quyết định tuyên bố công ty TNHH X bị phá sản. Tòa án phải quyết định cho sở kế hoạch – đầu tư TPHCM chậm nhất là vào ngày nào

A – 03/01/08

B – 05/01/08

C – 07/01/08

D – 10/01/08

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 13

Chọn câu đúng

A – Luật phá sản 2004 có 9 chương với 95 điều

B – Luật phá sản 2004 được quốc hội thông qua 25/10/2004

C – Luật phá sản 2004 quy dịnh mọi chủ thể kinh doanh đều có thể bị phả sản

D – Luật phá sản 2004 có hiệu lực 15/06/2004

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 14

A – Đúng

B – Sai

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 15

Loại chủ nợ nào sau đây không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty con nợ

A – Chủ nợ có đảm bảo

B – Chủ nợ có đảm bảo 1 phần

C – Chủ nợ không đảm bảo

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 16

Kể từ khi nhận thông báo Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và chủ Doanh ngiệp hoặc đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã không yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, trong thời gian:

A – 1 tháng

B – 3 tháng

C – 2 tháng

D – 4 tháng

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 17

Tòa án cấp huyện có quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với

A – Doanh nghiệp, Hợp tác xã

B – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã

C – Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

D – Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 18

Các đối tượng nào sau nay không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp, Hợp tác xã

A – Đại diện công đoàn

B – Cổ đông công ty cổ phần

C – Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

D – Chủ nơ có bảo đảm

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 19

Việc phân chia tài sản còn lại của Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo bậc thứ tự ưu tiên thứ 3, gồm những khoản:

A – Thanh toán khoản nợ cho người lao động

B – Thanh toán chi phí phá sản

C – Nơ thuế đối với nhà nước

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 20

Hành động nào sao đây bị cấm khi Doanh nghiệp, Hợp tác xã mắc nợ sau khi có quyết định mở thủ tụĩc phá sản của tòa án:

A – Cất giấu, tẩu tán tài sản, thanh lý các khoản nợ không có bảo đảm

B – Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ

C – Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp mắc nợ

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 21

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp một khoản tiền tạm ứng phí phá sản theo quy định của tòa án, trừ người nộp đơn là:

A – Chủ nợ không có bảo đảm

B – Đai diên người lao đông

C – Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 22

Giải thể và phá sản giống nhau ở chổ:

A – Thanh toán nợ

B – Chấm dứt sự tồn tại của Doanh nghiệp

C – Tiến hành các thủ tục theo quy định

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 23

Kể từ ngày cuối cùng đang báo về quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tòa án trong thời gian:

A – 15 ngày

B – 30 ngày

C – 45 ngày

D – 60 ngày

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 24

Phân lọai phá sản dựa vào nguyên nhân có thể chia thành hai lọai nào:

A – Phá sản trung thực, phá sản tự nguyện

B – Phá sản trung thực, phá sản gian trá

C – Phá sản trung thực, phá sản bắt buộc

D – phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 25

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thì:

A – Chắc chắn bị phá sản

B – Không bị phá sản

C – Chưa hẳn bỉ phá sản, nó chỉ bỉ coi là phá sản khi tiến hành thủ tuc tuyên bố phá sản

D – Tất cả đều sai

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 26

Ai là người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Trắc nghiệm 1

Chủ doanh nghiệp

Trắc nghiệm 2

Đai diện người lao động hoặc đại diện công đoàn

Trắc nghiệm 3

Cổ đông công ty cổ phần

Trắc nghiệm 4

Đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã

A – 1 và 2

B -1 và 4

C – 1 và 3

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 27

Các giao dịch của Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời ba tháng trước ngày tòa án thu lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản coi là vô hiêu:

A – Tặng, cho bất động sản, động sản cho người khác

B – Thanh tóan các khoan nợ chưa đến hạn

C – Thế chấp, cầm cố tài sản của Doanh nghiệp, Hợp tác xã

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 28

Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai?

A – Cơ quan đăng ký kinh doanh

B – Viện kiểm sát

C – Tòa án có thẩm quyền

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 29

Trường hợp người nộp đơn không phải là chủa Doanh nghiệp , Hợp tác xã hay người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp,Hợp tác xã thì trong thời hạn bao lâu kể từ ngày thụ lý đơn tòa án phải thông báo cho Doanh nghiệp,Hợp tác xã đó biết:

A – 1 ngày

B – 5 ngày

C – 10 ngày

D – 15 ngày

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 30

Ai là người có quyền đề nghị thẩm phán triệu tập hội nghị chủ nợ:

A – Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản

B – Các chủ nợ đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số chủ nợ không có bảo đảm

C – A và B đều đúng

D – A và B đều sai

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 31

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục họat động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu;

A – Doanh nghiệp,Hợp tác xã đã thực hiện xong phương án hpục hồi kinh doanh

B – Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đai diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ

C – A và B đều đúng

D – A và B đều sai

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 32

Thẩm phán ra quyết định mở tục thanh lý tài sản sau khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ lần thứ I, nếu trường hợp:

A – Doanh nghiệp,Hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi họat động kinh doanh trong thời gian qui định

B – Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi họat động kinh doanh của Doanh nghiệp

D – Tất cả đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 33

Ai ra quyết định thành lập tổ quản lý thanh lý tài sản:

A – Chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

B – Đai diện người lao động

C – Thẩm phán

D – Đại diện chủ nợ.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 34

Luật phá sản năm 2004, không được áp dụng cho chủ thể kinh doanh nào sau đây:

a – Doanh nghiệp nhà nước

b – Doanh nghiệp tư nhân

c – Hộ kinh doanh

d – Hợp tác xã

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 35

Theo luật phá sản 2004, một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi:

a – Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu

b – Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh

c – Khi tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số nợ đến hạn

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 36

Vai trò của pháp luật phá sản là:

a – Công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nợ và lợi ích hợp pháp của con nợ.

b – Bảo vệ quyền lợi của nguời lao động.

c – Góp phần tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế.

d – Cả 3 đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 37

Theo luật phá sản năm 2004, thủ tục phá sản là thủ tục:

a – Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ.

b – Đòi nợ tập thể của các chủ nợ

c – Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ.

d – Cả 3 đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 38

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài:

a – Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

b – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

c – Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

d – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 39

Theo luật phá sản năm 2004, doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án không được làm gì trong những điều sau:

a – Thanh lý nợ không đảm bảo

b – Chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có bảo m bằng tài sản của doanh nghiệp

c – Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ

d – Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 40

Theo luật phá sản 2004, thời hạn để tòa án quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp là:

a – 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

b – 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

c – 40 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

d – Đáp án khác.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 41

Theo luật phá sản năm 2004, có mấy bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hơp tác xã:

a – 2

b – 3

c – 4

d – 5

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 42

a – Đại diện của người lao động hoặc đại diện từ công đoàn

b – Chủ nợ đảm bảo

c – Chủ sở hữu doanh ngiệp nhà nước

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 43

Theo luật phá sản 2004, điều kiện để hội nghị chủ nợ hợp lệ là:

a – Có hơn 1/2 số chủ nợ không đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không đảm bảo trở lên.

b – Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia theo quy định.

c – Có sự tham gia của tất cả chủ nợ.

d – cả a và b

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 44

Theo luật phá sản 2004, có mấy trường hợp tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản

a – 2

b – 3

c – 4

d – 5

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 45

Theo luật phá sản 2004, đối tượng nào sau đây được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đầu tiên:

a – Các khoản nợ của người lao động

b – Chi phí phá sản

c – Các khoản nợ không đảm bảo

d – Đáp án khác

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 46

Theo luật phá sản năm 2004, thời hạn để doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ khiếu nại, kháng nghị về quyết định tuyên bố phá sản là

a – 5 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

b – 10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

c – 20 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

d – 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 47

Khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ dẫn đến:

a – Chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp.

b – Vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong trường hơp đổi quyền sở hữu.

c – Cả hai đều sai.

d – Cả hai đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 48

Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục :

a – Tư pháp

b – Hành chính

c – Dân sự

d – Hình sự.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 49

Doanh nghiệp dược coi là lâm vào tình trạng phá sản khi :

a – Doanh nghiệp mất hoàn toàn khả năng thanh toán tổng các khoản nợ quá hạn khi chủ nợ yêu cầu.

b – Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu.

c – Tổng giá trị các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số các khoảng nợ đến hạn.

d – Cả b và c.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 50

Chọn câu đúng nhất về PHÁ SẢN :

a – Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của doanh nghiệp.

b – Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên đã bị phá sản.

c – Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh nghiệp yêu cầu tiến hành.

d – Cả a, b,c đều sai.

Trắc nghiệm 51

Đối tượng nào có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiêp :

a – Chủ nợ có đảm bảo.

b – Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn.

c – Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh.

d – Cả b và c.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 52

Luật phá sản hiện hành bắt đầu có hiệu lực từ khi nào :

a – 25/10/2005

b – 25/10/2004

c – 15/06/2004

d – 15/06/2005

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 53

Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính:

a – 3

b – 4

c – 5

d – 6

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 54

Tham quyền giải quyết việc phá sản :

a – HTX chỉ được mở thủ tục phá sản tại toà án cấp huyện, nơi mà HTX ĐKKD tại cơ quan cấp huyện đó.

b – Doanh nghiệp có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh hoặc cấp huyện, nơi mà doanh nghiệp ĐKKD tại cơ quan cấp tỉnh hoặc cấp huyện đó.

c – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

d – Cả a và c.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 55

Tối đa bao nhiêu ngày kể từ khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, toà án phải quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản :

a – 15 ngày

b – 30 ngày

c – 45 ngày

d – 60 ngày

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 56

Thứ tự bậc ưu tiên trong việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, HTX :

a – Ưu tiên 1 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…).

Ưu tiên 2 : Chi phí phá sản, thuế nhà nước.

Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần.

b – Ưu tiên 1 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần, thuế nhà nước.

Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…).

Ưu tiên 3 : Chi phí phá sản.

c – Ưu tiên 1 : Chi phí phá sản.

Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH.).

Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần, thuế nhà nước.

d – Ưu tiên 1 : Chi phí phá sản, thuế nhà nước.

Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH.).

Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 57

 Thủ tục tiến hành phá sản gồm :

a – Thủ tục tư pháp

b – Thủ tục hành chính.

c – Cả a và b đều sai

d – Cả a và b đều đúng.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 58

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản của doanh nghiệp :

a – Tòa án kinh tế, tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp HTX đăng kí.

b – Phòng thi hành án trược thuộc sở tư pháp

c – Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi doanh nghiệp, HTX đăng kí.

d – Tòa án kinh tế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 59

Dựa vào cơ sở phát sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành:

a – Phá sản trung thực và phá sản gian trá.

b – Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc.

c – Phá sản doanh nghiệp và phá sản cá nhân.

d – Các câu trên đều đúng.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 60

Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định:

a – Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.

b – Triệu tập hội nghị chủ nợ lần cuối.

c – Nghiêm cấm tẩu tán tài sản.

d – Các câu trên đều đúng.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 61

Toà án sẽ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi:

a – Nhận được đơn, ra quyết định mở thủ tục phá sản.

b – Người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí.

c – Cả a và b đều đúng.

d – Cả a và b đều sai.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 62

Luật Phá sản doanh nghiệp 1994 có hiệu lực thi hành từ ngày nào:

a – 30/12/1993

b – 04/06/1994

c – 01/07/1994

d – 15/08/1994

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 63

Luật Phá sản doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành từ ngày nào:

a – 15/06/2004

b – 25/10/2004

c – 30/12/2004

d – 07/01/2005

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 64

Đối tượng được áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp mới là:

a – Công ty TNHH

b – Công ty cổ phần

c – Hợp tác xã

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 65

Phá sản và giải thể có điểm nào giống nhau:

a – Đều chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp

b – Đều phải tiến hành thủ tục Phá sản hay Giải thể

c – Đều phải thanh toán nợ khi tuyên bố Phá sản hay Giải thể

d – Tất cả đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 66

Đối tượng nào sẽ không chịu trách nhiệm vô hạn khi doanh nghiệp,công ty bị lâm vào tình trạng Phá sản:

a – Công ty TNHH

b – Công ty tư nhân

c – Hộ kinh doanh

d – Câu b, c đúng

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 67

Tòa án nào có thẩm quyền nhận đơn đối với doanh nghiệp:

A – Tòa án cấp huyện

B – Tòa án cấp tỉnh

C – Câu a,b đúng

D – Câu b đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 68

Các vụ Phá sản có thể phân loại dựa vào khía cạnh nào sau đây:

A – Nguyên nhân

B – Cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý

C – Đối tượng và phạm vi điều chỉnh PL

D – Tất cả đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 69

Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản:

A – 3

B – 4

C – 5

D – 6

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 70

Luật Phá sản 2004 sẽ không áp dụng cho đối tượng nào sau đây:

A – Hộ kinh doanh

B – Công ty TNHH

C – Công ty cổ phần

D – Hợp tác xã

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 71

Đối tượng nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục Phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã:

A – Chủ sở hữu doanh nghiệp NN

B – Cổ đông CTCP

C – Thành viên hợp danh CTHD

D – Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm 72

Pháp luật Phá sản là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của:

A – Chủ nợ

B – Con nợ

C – Câu a, b đúng

D – Câu a, b sai

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 73

Điều kiện để Hội nghị chủ nợ hợp lệ là:

a – Phải có quá nửa số chủ nợ không có đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên

b – Phải có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia

c – Câu a,b đúng

d – Câu a đúng

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 74

Trong Tiếng Việt, “Phá sản” còn được thể hiện bằng thuật ngữ nào:

A – Khánh tận

B – Vỡ nợ

C – Câu a, b đúng

D – Câu b đúng

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 75

Hiện tượng Phá sản thường gây ra những hậu quả kinh tế-xã hội nào:

a – Sự rối loạn,ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh

b – Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động

c – Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 76

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng Phá sản thì có được coi là đã bị Phá sản không:

a – Có

b – Không

c – Chưa hẳn

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 77

Luật Phá sản 2004 quy định thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố Phá sản là:

a – Tòa án cấp huyện

b – Tòa án cấp tỉnh

c – Tòa án cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 78

Thẩm phán sẽ ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp:

A – Đặc biệt

B – Hội nghị chủ nợ không thành

C – Có NQ của Hội nghị chủ nợ lần I

D – Tất cả đều đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 79

Thế nào là lâm vào tình trạng phá sản?

a – Doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.

b – Công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng giá trị tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán trong số các khoản nợ đến hạn, là công ty lâm vào tình trạng phá sản.

c – Doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

d – a, b, c đều sai.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 80

Chọn câu sai

a – Phá sản trung thực là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng.

b – Phá sản gian trá là trường hợp do thủ đoạn của chủ nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của con nợ.

c – Phá sản tự nguyện là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản.

d – Phá sản bắt buộc là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của chủ nợ.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 81

Chọn câu sai

a – Lý do dẫn đến phá sản hẹp hơn rất nhiều so với giải thể.

b – Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục tư pháp, do Tòa án có thẩm quyền giải quyết, còn thủ tục giải thể doanh nghiệp lại là thủ tục hành chính do chủ doanh nghiệp tiến hành.

c – Phá sản bao giờ cũng dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp trong khi điều này không phải bao giờ cũng diễn ra đối với doanh nghiệp bị tuyên bố giải thể.

d – Nhà nước có thái độ khác nhau đối với chủ sở hữu và người điều hành, quản lý doanh nghiệp trong các doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 82

Theo Luật phá sản 2004 thì đối tượng áp dụng của Luật này là:

a – Doanh nghiệp và hợp tác xã.

b – Doanh nghiệp và liên hiệp hợp tác xã.

c – Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

d – Doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 83

Trong thời hạn là bao lâu, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật?

a – 15 ngày.

b – 1 tháng.

c – 2 tháng.

d – 3 tháng.

Đáp án: D

Trắc nghiệm 84

Theo Luật phá sản của Việt Nam, quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trước hết được quy định cho:

a – Chủ nợ.

b – Chủ nợ không có đảm bảo.

c – Chủ nợ có đảm bảo một phần.

d – Cả b và c.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 85

Khi doanh nghiệp. hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

a – Người lao động thông qua đại diện công đoàn.

b – Chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã.

c – Cổ đông, nhóm cổ đông ( công ty cổ phần) hoặc thành viên hợp danh ( công ty hợp danh).

d a, b, c đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 86

Toà án có thể trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu:

a – Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng phí phá sản ( trừ trường hợp người nộp đơn là đại diện người lao động).

b – Người nộp đơn không có quyền nộp đơn.

c – Một Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

d Cả a, b, c đều đúng.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 87

Doanh nghiệp, hợp tác xã kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, không bị cấm, hạn chế hoạt động gì?

a – Thanh tóan nợ không có bảo đảm.

b – Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

c – Hoạt động kinh doanh.

d – Cả a, b, c đều sai.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 88

Trong thời hạn bao lâu, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho

Tòa án?

a – 60 ngày.

b – 45 ngày.

c – 30 ngày.

d – 15 ngày.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 89

Hội nghị phải được triệu tập lại chậm nhất sau bao lâu kể từ ngày hoãn hội nghị chủ nợ?

a – 10 ngày.

b – 15 ngày.

c – 20 ngày.

d – 30 ngày.

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 90

Những ai có quyền tham gia hội nghị chủ nợ?

a – Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ.

b – Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ; đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền; người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trở thành chủ nợ.

c – Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ; đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền.

d – Tất cả đều sai.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 91

Giấy triệu tập hội nghị chủ nợ phải được gửi cho người có quyền và nghĩa vụ tham gia chậm nhất là bao lâu kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ?

a – 25 ngày.

b – 20 ngày.

c – 15 ngày.

d – 10 ngày.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 92

Tổ chức quản lý, thanh lý tài sản không có nhiệm vụ, quyền hạn nào?

a – Thu hồi và quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán và con dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý.

b – Tự thực hiện phương án phân chia tài sản.

c – Gửi các khỏan tiền thu được từ những người mắc nợ và từ việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vào tài khỏan mở tại ngân hàng.

d – Thi hành các quyết định khác của thẩm phán trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 93

Trong thời hạn hoạt động kinh doanh theo phương án phục hồi, theo chu kỳ bao lâu thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi cho Toà án báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi của mình?

a – 6 tháng.

b – 5 tháng.

c – 3 tháng.

d – 9 tháng.

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 94

Hội nghị chủ nợ như thế nào là hợp lệ?

a – Bằng 1/2 số chủ nợ bảo đảm bỏ phiếu đồng ý.

b – Lớn hơn hoặc bằng 1/2 trong số 2/3 số chủ nợ bỏ phiếu đồng ý.

c – Lớn hơn hoặc bằng 1/2 trong số 2/3 số chủ nợ không bảo đảm bỏ phiếu đồng ỷ.

d – Lớn hơn hoặc bằng 1/2 trong số 2/3 số chủ nợ bảo đảm bỏ phiếu đồng ý.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 95

Ai là người có quyền mơ triệu tập hội nghị chủ nợ?

a – Chủ nợ không bảo đảm có số nợ lớn nhất.

b – Chủ nợ bảo đẩm có số nợ lớn nhất.

c – Thẩm phán.

d – Viện trưởng viện kiểm sát.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 96

Trong giai đoạn phục hồi kinh doanh trong thời gian bao lau danh nghiệp phải nộp báo cáo kinh doanh một lần.

a – 1 tháng một lần.

b – 3 tháng một lần.

c – 6 tháng một lần .

d – Tùy theo quyết định của hội nghị chủ nợ.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 97

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp:

a – Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

b – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c – Tòa án kinh tế nơi doing nghiệp mắc nợ đặt trụ sở chính.

d – Tòa án kinh tế.

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 98

Công ty TNHH NGỌC THU có trụ sỡ chính tại TP Đà Nẵng, văn phòng đại diện tai TP Hồ Chí Minh, chi nhánh tai TP Biên Hòa – Đồng Nai. TAND nơi nào có quyền giải quyết phá sản cho công ty trên.

a – TP hồ Chí Minh.

b – TP Đà Nẵng.

c – TP Biên Hòa – Đồng Nai.

d – Cả 3 nơi trên.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 99

Doanh nghiệp được coi là phá sản khi:

a – Mất khả năng thanh toán các khoảng nợ.

b – Đã tiến hành thủ tục phá sản.

c – Lâm vào tình trạng phá sản.

d – Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 100

Trong các các chủ thể sau đây trong doanh nghiệp, chủ thể nào không có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:

a – Chủ nơ không có bảo dẩm .

b – Chủ nợ có bảo đảm.

c – Người lao động.

d – Câu a và b sai

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 102

Trong các câu sau đây câu nào đúng:

a – Phí phá sản do ngươi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

b – Toà án có thể trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

c – a v à b đều đúng

d – a v à b đều sai

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 103

Trong các chủ thể sau đây, chủ thể nào không có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

a – Chủ nợ không có bảo đảm

b – Chủ nợ có bảo đảm

c – Người lao động

d – Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 104

Hội nghị chủ nợ là do:

a – Chủ doanh nghiệp triệu tập

b – Chủ nợ triệu tập

c – Thẩm phán triệu tập

d – Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

Đáp án: C.

Trắc nghiệm 105

Phương án phân chia tài sản doanh nghiệp mắc nợ theo thứ tự ưu tiên là:

a – Phíphá sản, khoản nợ lương công nhân, các khoản nợ không có bảo đảm

b – Phí phá sản, thuế của nhà nước, khoản nợ lương công nhân và các khoản nợ không có đảm bảo

c – Khoản nợ có bảo đảm, thuế, khoản nợ không có bảo đảm

d – Tất cả đều sai

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 106

Tiến hành thủ tục phá sản tại TAND cấp huyện có bao nhiêu thẩm phán phụ trách

a – 1

b – 2

c – 3

d – 4

Đáp án: A.

Trắc nghiệm 107

Thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản do ai chủ trì:

a – Doanh nghiệp

b – Cơ quan có thẩm quyền

b – Các chủ nợ

d – Tất cả đều đúng

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 108

Toà án quyết định mở thủ tục phá sản sau bao nhiêu ngày kể từ ngày thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

a – 20 ngày

b – 30 ngày

c – 40 ngày

d – 45 ngày

Đáp án: B.

Trắc nghiệm 109

Ông A là người bảo lãnh cho ông B, ông B không có khả năng trả nợ và trong thời gian này công ty ông B bị phá sản. Thì:

a – Khoản nợ là nợ có bảo đảm của ông A

b – Ông A sẽ phải trả nợ

c – Ông B sẽ phải trả nợ

d – a và b đúng

Đáp án: D.

Trắc nghiệm 110

Doanh nghiệp bị coi là phá sản khi:

a – Mất khả năng thanh toán các khoản nợ

b – Đã tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản

c – Lâm vào tình trạng phá sản

d – Tất cả các câu trên đều đúng

Đáp án: B./.

Fanpage Luật sư Online: https://www.facebook.com/iluatsu/

Chia sẻ bài viết:

Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống / 2023

Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm ôn Tập Dao Động Và Sóng Điện Từ – Sóng ánh Sáng, Trắc Nghiệm 2 Mặt Phẳng Song Song, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Sóng âm, Trắc Nghiệm Sống Đạo 2, Trắc Nghiệm Sóng âm Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Đề Thi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Sóng Điện Từ Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Anten Truyền Sóng, Trắc Nghiệm Anten Truyền Sóng, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Kỹ Năng Sống, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phú Sông Bạch Đằng, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cuộc Sống, Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Sống Đạo, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Chương Dao Động Và Sóng Điện Từ, Bài 16. Sóng. Thủy Triều. Dòng Biển Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Pháp Y, Trắc Nghiệm Y Pháp, Trac Nghiem Phap Che, Đề Thi Trắc Nghiệm Phật Pháp, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Chế Dược Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Trac Nghiem Phuong Phap Nghien Cuu Khoa Hoc, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luâtj, Đề Thi Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Số 52, Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Tố Tụng Dân Sự, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Giáo Dục, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Thi Hành án Dân Sự, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Giáo Dục, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Trẻ Em 2016, Trắc Nghiệm Luật Tố Tụng Dân Sự, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Luật Giáo Dục, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Cán Bộ, Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Luật Viên Chức, Trac Nghiem Luat Can Bo Cong Chuc, Đề Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Thi Trắc Nghiệm Môn Luật Tố Tụng Hình Sự, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Giao Thông, Trắc Nghiệm Luật Công Chức, Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật Cán Bộ Công Chức, Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế, Trac Nghiem Luat Tai Nguyen Nuoc, Thi Trắc Nghiệm Luật Của Điều Dưỡng, Trắc Nghiệm Luật Trọng Tài Thương Mại, Trac Nghiem Luat Tai Nguyên Nuoc Dua, Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Luật Cán Bộ Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Khám Chữa Bệnh, Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Luật Khám Chữa Bệnh, Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Phần Trọng Tài Thương Mại, Trắc Nghiệm Luật Chính Quyền Địa Phương 2015, Chỉ Thị 103/ct-bqp Chấp Hành Nghiêm Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Trắc Nghiệm Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Một Số Giải Pháp Cơ Bản Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch,

Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, 700 Cau Trăc Nghiệm Pháp Luật, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án Hui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm, De Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Đáp án 700 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Trắc Nghiệm Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 2, 700 Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Chương 1, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Trắc Nghiệm ôn Tập Dao Động Và Sóng Điện Từ – Sóng ánh Sáng, Trắc Nghiệm 2 Mặt Phẳng Song Song, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Trắc Nghiệm Sóng âm, Trắc Nghiệm Sống Đạo 2, Trắc Nghiệm Sóng âm Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Đề Thi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giáo Lý Sống Đạo, Sóng Điện Từ Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Anten Truyền Sóng, Trắc Nghiệm Anten Truyền Sóng, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Kỹ Năng Sống, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phú Sông Bạch Đằng, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cuộc Sống, Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Sống Đạo, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Chương Dao Động Và Sóng Điện Từ, Bài 16. Sóng. Thủy Triều. Dòng Biển Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Pháp Y, Trắc Nghiệm Y Pháp, Trac Nghiem Phap Che, Đề Thi Trắc Nghiệm Phật Pháp, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Chế Dược Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y,

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!