Xu Hướng 3/2023 # Trang Điện Tử Quận Sơn Trà # Top 8 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Trang Thông Tin Điện Tử Quận Sơn Trà # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Trang Điện Tử Quận Sơn Trà được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

* Văn phòng UBND quận: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân quận về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

* Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

* Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

* Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

* Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển.

* Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

* Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.

* Phòng Giáo dục và đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

* Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình.

* Đội Kiểm tra quy tắc đô thị:Tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản (hiện trạng) các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận (ngoại trừ các hành vi mà phát luật chuyên ngành quy định giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập biên bản); báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện với UBND quận, Chủ tịch UBND quận để quyết định biện pháp xử lý theo thẩm quyền.Hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân thi hành đúng quy định của nhà nước về xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các phường trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.Tham gia phối hợp tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

* Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà: Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, du lịch, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn quận; Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tại UBND các phường thuộc quận; Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.

Cổng Thông Tin Điện Tử Quận Thanh Xuân

BAN QUẢN LÝ CHỢ 

Địa chỉ: Tầng 3 Chợ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35541000    

Email: bqlc_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

Trưởng ban:

Lê Thị Kim Anh

 

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Việt Cường

   

Vương Minh Hưng

1. Chức năng – Nhiệm vụ

1.1 Chức năng

– Ban quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật;

– Ban quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước.

1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn

– Trình UBND cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý chợ quyết định:

+ Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ;

+ Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ;

+ Phê duyệt Nội quy chợ;

+ Phê duyệt Phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;

+ Phê duyệt Kế hoach sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

– Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có Ban quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ chức đấu thầu;

– Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt;

– Tổ chức quản lý điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ;

– Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;

– Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: Trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định chất lượng, số lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại;

– Tổ chức thu nộp tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật;

– Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế – xã hội, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ, tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội tại chợ;

– Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý chợ theo quy định của pháp luật;

– Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Công thương.

2. Thành tích nổi bật

Từ năm 2008 – 2013: Liên tục đạt thành tích Lao động tiên tiến do UBND quận khen tặng

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Anh Sơn

Ngày 13/10, UBND huyện Anh Sơn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2020 cho trên 100 đại biểu là Thường trực BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 21 xã, thị trấn.

Tham dự có đồng chí Ngô Đình Hùng- UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Sỹ Tưởng- Trưởng phòng VHTT.

Đồng chí Ngô Đình Hùng- UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Theo đó Nghị định 122 gồm 4 chương 21 điều, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa cho gia đình và đơn vị hành chính. Qua đó, theo Nghị định 122, việc đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa phải được thực hiện trước ngày 30/01 và bình xét trước ngày 20/12 hàng năm, trường hợp đặc biệt phải thực hiện trước ngày 30/1 của năm tiếp theo; Chủ tịch UBND xã cấp quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm, giấy khen cho gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục; Chủ tịch UBND huyện cấp quyết định tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm; giấy khen cho khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa đủ 5 năm liên tục; Việc công bố và trao tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tổ chức vào dịp tổng kết cuối năm của xã, phường, thị trấn. Đây là những điểm mới so với quy định trong việc đăng ký, bình xét trước đây. Sự ra đời của Nghị định 122/2018/NĐ-CP là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị định 122 được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tưởng- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin truyền đạt các nội dung tập huấn

Cũng tại lớp tập huấn các đại biểu còn được nghe hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước”.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ Thường trực BCĐ PT TDĐKXDĐSVH cấp xã nắm được những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo cũng như triển khai các nội dung của Nghị định 122 để thực hiện công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2020 đạt hiệu quả cao./.

Phòng Văn hóa

Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Ủy A Lưới

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019, UBND xã A Roàng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Pi Loong Mái – UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Lê Anh Thân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh – Phó Đồn Biên phòng Hương Nguyên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Xã đội, Công an xã, các ban, ngành, công chức của xã; các Thôn đội trưởng, Bí thư chi bị, Thôn trưởng 7 thôn của xã A Roàng.

Nhìn chung, trong 10 năm qua Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà đã thực hiện tốt các nội dung về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” góp phần bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động của cả hệ thống chính trị luôn được củng cố và vững mạnh; kinh tế – xã hội ngày càng phát triển và khởi sắc; an ninh, quốc phòng được giữ vững và ổn định.

Đ/c Hồ Văn Bin – Xã Đội phó BCHQS xã A Roàng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương

Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã nhà đã đạt được trong những năm qua; đồng thời mong muốn Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại đã được nêu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 04 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bà bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Hồ A Lua – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã (áo trắng) và Đ/c A Viết Bương – Xã Đội trưởng chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Piu Nih – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật thông tin chi tiết về Trang Điện Tử Quận Sơn Trà trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!