Xu Hướng 8/2022 # Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng # Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng # Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng được cập nhật mới nhất ngày 08/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kết Quả 5 Năm Công Tác Giám Sát Và Phản Biện Xã Hội Của Mttq Các Cấp Huyện Nho Quan Theo Quyết Định 217
 • Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị
 • Bàn Giải Pháp Tiếp Tục Thực Hiện Có Hiệu Quả Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị
 • Cung Cấp 100% Dịch Vụ Điện Trực Tuyến
 • Từ 01/01/2018, Thực Hành Quyền Công Tố, Ksxx Vụ Án Hình Sự Theo Quy Chế Mới
 • Triển khai thực hiện tốt các Quyết định 217 và 218 sẽ góp phần làm bền chặt “nhịp cầu” ý Đảng – lòng dân.

  Các quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khoá XI), về MTTQ, các đoàn thể, nhân dân giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền là “chìa khoá” để mở rộng cánh cửa dân chủ.

  Quyết định 217 và 218 là hai trong những quyết định quan trọng của TW Đảng nhằm hoàn thiện hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đề cao tính dân chủ. Đặc biệt, việc giám sát và phản biện xã hội nếu được thực hiện tốt qua kênh nhân dân – một kênh lớn với đầy đủ mọi thành phần, tiếng nói, ý kiến, nguyện vọng… sẽ là tiền đề để Đảng đến gần hơn với quần chúng nhân dân, được nhân dân tin yêu, “nhịp cầu” ý Đảng – lòng dân sẽ ngày càng bền chặt.

  Quyết định 217- QĐ/TW “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” được Bộ Chính trị ban hành ngày 12.12.2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Theo quy chế này, MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

  MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

  Đối với hoạt động về phản biện xã hội, đối tượng và nội dung phản biện cũng như phạm vi, phương pháp, quyền và trách nhiệm trong phản biện xã hội của Quyết định 217- QĐ/TW.

  Quyết định số 218-QĐ/TW, ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã qui định rõ mục đích, nguyên tắc, phạm vi, chủ thể góp ý, đối tượng, nội dung, phương pháp, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.

  Cũng như tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhằm thống nhất về nhận thức, nắm vững những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp phải đảm bảo tính thiết thực, đúng thực tế, có tác động tốt với đời sống chính trị, xã hội và nhân dân.

  Ban Dân vận Thành uỷ được Ban Thường vụ Thành Vũng Tàu uỷ giao trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện các quyết định này. Ban đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phối hợp với cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền… Ban Dân vận chịu trách nhiệm chính trong công tác vận động và tuyên truyền việc thực hiện hai quyết định nêu trên; đồng thời cùng Uỷ ban MTTQ thành phố Vũng Tàu làm việc thường xuyên, định kỳ lựa chọn các vấn đề cụ thể để triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết.

  Các quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị được ban hành là một việc làm thiết thực nhằm cụ thể hoá vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ hai quyết định trên, Uỷ ban MTTQ thành phố và các đoàn thể của thành phố sẽ có cơ sở để làm tốt hơn nữa những chức năng, nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác quan trọng trên.

  Ngay từ khi hai quyết định này được ban hành, Uỷ ban MTTQ thành phố là đơn vị đầu tiên nhận được chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ và Ban Dân vận Thành uỷ về việc nắm bắt nội dung, ý nghĩa và triển khai thực hiện hai quyết định này. Uỷ ban MTTQ thành phố đã khẩn trương tổ chức quán triệt các quyết định này đến toàn thể cán bộ mặt trận các cấp và phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho Thành uỷ phương thức tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định trong cả hệ thống chính trị của thành phố. Việc triển khai thực hiện hai quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận thành phố.

  Việc thực hiện các quy định này sẽ phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đây cũng là hành động tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

  Thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung của hai Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và nhanh chóng triển khai đến tất cả các UBMTTQ, đoàn thể phường xã và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuỳ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, Thành ủy sẽ chủ động lên nhiều phương án cụ thể để đảm bảo tất cả cán bộ và nhân dân đều nắm rõ nội dung, ý nghĩa cơ bản của hai Quyết định quan trọng này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mặt Trận Tổ Quốc Các Cấp Tập Trung Công Tác Giám Sát Theo Quyết Định Số 217
 • Trực Tuyến Toàn Quốc 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)
 • Thực Hiện Các Quyết Định Số 217, 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi) Góp Phần Quan Trọng Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217
 • Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “nhịp Cầu” Ý Đảng trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100