Xu Hướng 2/2023 # Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành # Top 3 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành, Bộ Luật Dân Sự Pháp Hiện Hành, Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành án Dân Sự ở Việt Nam Hiện Nay, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Tiểu Luận Hiến Pháp:bảo Đảm Thục Hiện Văn Hóa Giáo Dục Của Con Người Trong Hiến Pháp 2013, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thi Hành Hiến Pháp, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Hiến Pháp, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Hướng Dẫn Thi Hành Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Hướng Dẫn Thi Hành Hiến Pháp 2013, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Của Việt Nam Được Ban Hành Vào Năm Nào, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Luat Hien Phap, Toàn Văn Hiến Pháp 2013, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Bài Giảng Luật Hiến Pháp, Quy Phạm Luật Hiến Pháp, Thực Hiện Pháp Luật, Slide Luật Hiến Pháp, Luật Hiến Pháp Việt Nam, Điều 14 Luật Hiến Pháp, Các Chế Định Của Luật Hiến Pháp, Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật ở Việt Nam Hiện Nay, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Tiểu Luận Về Luật Hiến Pháp, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Ngày Pháp Luật, Chỉ Thị 04-ct/bqp Về Thực Hiện Ngày Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Bài 4 Thực Hành Xát Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Phân Tích Và Làm Rõ Điều 14 Luật Hiến Pháp, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành, Kết Quả Thực Hiện Quy Định Pháp Luật Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giáo Dục Đại Học ở Việt Nam Hiện Nay, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Luật Bảo Hiểm Hiện Hành, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Của Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành 2018, Vai Trò Của Tổng Thư Kí Và Ban Thư Kí Trong Thực Thi Pháp Luật Hiến Chương 2007, Văn Bản Pháp Luật Ban Hành, Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành, Điều 122 Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành, Luật Giao Thông Hiện Hành, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành ở Nước Ta, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Luật Thi Hành Tạm Giữ Tạm Giam, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Văn Bản Pháp Luật Nào Điều Chỉnh Quá Trình Ký Kết Thực Hiện Và Giải Quyết , Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Văn Bản Hành Chính Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ban Hành Của Chính Phủ, Bản Cam Kết Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Báo Cáo Thực Hiện Kỹ Luật, Kỹ Cương Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Hoạt Động Thi Hành Pháp Luật, Chỉ Thị 103/ct-bqp Chấp Hành Nghiêm Pháp Luật, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Trái Pháp Luật, Nghị Định Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định 34 Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Tuyên Truyền Vận Động Nhân Dân Thực Hiện Đường Lối Của Đảng, Pháp Luật Của Nhà Nước, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hiện Hành, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Được Quốc Hội Thông Qua Vào Ngày Nào, Khoản 4 Điều 86 Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Quy Định Như Thế Nào Về Nguyên Tắc Xử Lý Người, Văn Bản Pháp Luật Kế Toán, Hành Vi Vượt Mà Không Tuân Thủ Đầy Đủ Các Quy Tắc An Toàn Được Thực Hiện Khi Nào, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Nghị Định Số 59 Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Quy Phạm Và Quan Hệ Pháp Luật Hành Chính, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đư, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật,

Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành, Bộ Luật Dân Sự Pháp Hiện Hành, Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành án Dân Sự ở Việt Nam Hiện Nay, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Tiểu Luận Hiến Pháp:bảo Đảm Thục Hiện Văn Hóa Giáo Dục Của Con Người Trong Hiến Pháp 2013, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thi Hành Hiến Pháp, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Hiến Pháp, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Hướng Dẫn Thi Hành Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Hướng Dẫn Thi Hành Hiến Pháp 2013, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Của Việt Nam Được Ban Hành Vào Năm Nào, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Luat Hien Phap, Toàn Văn Hiến Pháp 2013, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Bài Giảng Luật Hiến Pháp, Quy Phạm Luật Hiến Pháp, Thực Hiện Pháp Luật, Slide Luật Hiến Pháp, Luật Hiến Pháp Việt Nam, Điều 14 Luật Hiến Pháp, Các Chế Định Của Luật Hiến Pháp, Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật ở Việt Nam Hiện Nay, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Tiểu Luận Về Luật Hiến Pháp, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Ngày Pháp Luật, Chỉ Thị 04-ct/bqp Về Thực Hiện Ngày Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Bài 4 Thực Hành Xát Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Phân Tích Và Làm Rõ Điều 14 Luật Hiến Pháp, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam, Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành, Kết Quả Thực Hiện Quy Định Pháp Luật Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giáo Dục Đại Học ở Việt Nam Hiện Nay, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật,

Các Quy Định Về Kỳ Kế Toán Theo Pháp Luật Kế Toán Việt Nam Hiện Hành

Quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam hiện hành

Anh/Chị trình bày các quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam hiện hành?

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là

12 tháng tròn theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế

Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng Kỳ kế toán của đơn vị mới thành lập như sau:

Ky kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập tính từ đầu ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý , kỳ kế toán tháng theo quy định.

Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quy, kỳ kế toán tháng theo quy định.

Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đội loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quy, kỳ kế toán tháng theo quy định đến hết ngày trước ngày ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để thành 1 kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Kế Toán

Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay được chia thành các ngành luật chủ yếu sau đây.

2. Luật hành chính

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Luật hành chính quy định vị trí pháp lý, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước, quy định chế độ phục vụ công chức, viên chức nhà nước.

Các quy định luật hành chính quyết định mô hình bộ máy kế toán Nhà Nước và quyết định về phân công, sắp xếp cán bộ công chức trong bộ máy kế toán nhà nước.

3. Luật tài chính ngân hàng

Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình tạo lập quản lý, sử dụng luân chuyển quỹ tiền mặt.

Các chế độ bao gồm Luật NSNN, các Luật thuế, Luật quản lý tài sản nhà nước, Luật quản lý nợ công, Luật ngân hàng nhà nước.

4. Luật kinh tế

Là tổng thể các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của các loại hình Doanh nghệp về ký hợp đồng kinh tế, về phá sản doanh nghiệp, về giải quyết tranh chấp kinh tế.

Các văn bản pháp luật thuộc ngành luật kinh tế, luật doanh nghiệp, luật thương mại, các luật thuế, luật kinh doanh, bảo hiểm, luật kinh doanh chứng khoán …

5. Luật lao động

6. Luật dân sự

Luật dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ tài sản, quan hệ nghĩa vụ dân sự và các quan hệ nhân thân.

7. Luật hình sự

Luật hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt, mức hình phạt cụ thể tương ứng với hành vi phạm tội, luật hình sự điều chỉnh các quan hệ giữa nhà nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm như kinh doanh trái phép, trốn thuế, lập quỹ trái phép hay báo cáo sai trong quản lý kinh tế …

Comments

Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2013, được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam công bố. Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động của kế toán trong mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng giữa kế toán Việt Nam với kế toán khu vực và thế giới, góp phần tích cực trong việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế tài chính Việt Nam.

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật kế toán mới quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm: nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

– Đối tượng áp dụng của luật kế toán gồm có.

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không có sử dụng ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác

2. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán

a. Nhiệm vụ kế toán

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghiệp vụ thu, nộp, thanh toán kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

b. Yêu cầu của kế toán.

– Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC

– Phản ánh kịp thời đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán

– Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin số liệu kế toán

– Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính.

– Thông tin số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính từ khi thành lập đến khi chấp dứt hoạt động của đơn vị kế toán. Số liệu kế toán kỳ này phải nối tiếp với số liệu kế toán kỳ trước.

– Phân loại sắp xếp thông tin, số hiệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được

c. Nguyên tắc của kế toán

– Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được thực hiện nhất quán trong kỳ kế toán năm. Trường hợp có sự thay đổi về quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị phải giải trình trong BCTC.

– Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đấy đủ đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Thông tin, số liệu trong BCTC năm của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định.

– Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Bản Pháp Luật Kế Toán Hiện Hành trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!