Xu Hướng 12/2023 # Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. # Top 14 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đánh giá bài::  

Thank you for your feedback!

Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Gtgt

Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT – Value Added Tax hoặc TVA – Taxesur la Valeur Ajoutée) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị giá tăng của sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế giá trị gia tăng có tác động đối với mọi hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam

Các văn bản pháp luật về thuế GTGT đã ban hành tính đến nay mà mỗi kế toán cần biết đó là:

Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

– Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

– Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008;

– Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Luật số 106/2023/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

– Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

– Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Nghị định 100/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2023/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; hạch toán thuế nhà thầu

– Nghị định 146/2023/NĐ-CP ngày 15/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2023/NĐ-CP và nghị định 100/2023/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Nghị định 119/2023/NĐ-CP ngày 12/9/2023 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế;

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ;

– Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

– Thông tư số 26/2023/TT-BTC ngày 27/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; vba là gì

– Thông tư số 92/2023/TT- BTC ngày 15/6/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

– Thông tư số 193/2023/TT-BTC ngày 25/11/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Thông tư số 99/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư số 130/2023/TT-BTC ngày 12/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư số 173/2023/TT-BTC ngày 28/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 20/1/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2023/TT-BTC ngày 27/2/2023 của Bộ Tài chính.

– Thông tư 31/2023/TT-BTC ngày 28/4/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2023/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư 93/2023/TT-BTC ngày 19/9/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Thông tư 25/2023/TT-BTC ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2023/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

– Thông tư số 82/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại Điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán thì tham khảo ngay bài viết Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tại Hà Nội để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Các Văn Bản Mới Nhất Về Thuế Gtgt 2023

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2023 1. Các văn bản Luật về thuế GTGT năm 2023.

Ngày hiệu lực

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi 31/2013/QH13:

+ Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

+ Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

06/04/2023

Từ ngày 01/07/2023, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 hiệu lực từ ngày 01/09/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

+ Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

+ Điềm g khoản 1 Điều 8.

+ Khoản 1, 2 Điều 13.

2. Các Nghị định về Thuế GTGT 2023. 92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

+ Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của Điều 9

12/2023/NĐ-CP

12/02/2023

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều

– NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

+ Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

+ Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

+ Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

– Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2023/NĐ-CP

01/07/2023

01/07/2023

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2023)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2023/NĐ-CP

+ Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3

+ Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3

+ Điểm đ khoản 1 Điều 6

+ Điều 10

146/2023/NĐ-CP 3. Các thông tư mới nhất về thuế GTGT 2023.

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

+ Điểm a khoản 8 Điều 4

+ Đhoản 3 Điều 14

+ Điểm c Khoản 3 Điều 15

Và một số điều tại các NĐ về thuế

27/02/2023

01/01/2023

– Hướng dẫn NĐ 12/2023/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 4

+ Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4

+ Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

+ Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 15

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

130/2023/TT-BTC

12/08/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Và một số điều của Luật quản lý thuế.

28/10/2023

15/12/2023

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2023/TT-BTC)

31/2023/TT-BTC

18/04/2023

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2023/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2023/TT0-BTC

19/09/2023

05/11/2023

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

25/2023/TT-BTC

Quy Định Mới Về Hoàn Thuế Gtgt

– Khoản 2 điều 1 nghị định 146/2023/NĐ-CP quy định về 2 trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu:

“Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó vừa xuất khẩu vừa tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh áp dụng quy định:

“Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.”

+ Cơ sở kinh doanh phải áp dụng quy định để có cơ sở hoàn thuế:

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

– Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

– Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

– Nghị định 146/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2023/NĐ-CP và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Gtgt Mới Nhất

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày

hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

 13/2008/QH12

03/06/2008

01/01/2009

Luật Thuế GTGT

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

 71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 106/2023/QH13

06/04/2023

Từ ngày 01/07/2023, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3  hiệu lực từ ngày 01/09/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

NGHỊ ĐỊNH

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 

 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

12/2023/NĐ-CP

 12/02/2023

 01/01/2023

 Sửa đổi, bổ sung một số điều

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

 – Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2023/NĐ-CP

01/07/2023

01/07/2023

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2023)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2023/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 

 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6

 +  Điều 10

10/2023/NĐ-CP

09/02/2023

01/04/2023

 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

30/11/2013

Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

01/01/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

83/2014/TT-BTC

26/06/2014

10/08/2014

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219/2013, hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 Và một số điều tại các NĐ về thuế

26/2023/TT-BTC

27/02/2023

01/01/2023

 Hướng dẫn NĐ 12/2023/NĐ-CP

 –  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4

 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18 

92/2023/TT-BTC

15/06/2023

30/07/2023

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động KD

193/2023/TT-BTC

24/11/2023

10/01/2023

Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 7, Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC.

21/2023/TT-BTC

05/02/2023

01/04/2023

 Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2023/NĐ-CP ngày  03/11/2023

99/2023/TT-BTC

29/06/2023

13/08/2023

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

130/2023/TT-BTC

12/08/2023

01/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2023/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18

 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

173/2023/TT-BTC

28/10/2023

15/12/2023

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2023/TT-BTC)

31/2023/TT-BTC

18/04/2023

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2023/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2023/TT0-BTC

19/09/2023

05/11/2023

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

VB HỢP NHẤT

13/VBHN-BTC

(THÔNG TƯ)

15/05/2023

01/01/2014

– Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

– Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+  TT 26/2023/TT-BTC ngày 27/02/2023

+  TT 193/2023/TT-BTC ngày 24/11/2023

+  TT  130/2023/TT-BTC ngày 12/08/2023

+  TT 173/2023/TT-BTC ngày 28/10/2023 

06/VBHN-BTC

(NGHỊ ĐỊNH)

04/04/2023

01/01/2014

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 – Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2023/NĐ-CP ngày 12/02/2023

 + 100/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023

 + 10/2023/NĐ-CP ngày 09/02/2023

CÔNG VĂN

4253/TCT-CS

20/09/2023

Hướng dẫn điẻm mới Thông tư 93/2023/TT-BTC

 819/TCT-DNL

 13/03/2023

Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

1161/TCT-DNL

 

 29/03/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

1636/TCT-KK

 25/04/2023

Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

1713/TCT-CS

 28/04/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

1717/TCT-CS

 28/04/2023

Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu

1736/TCT-CS

 03/05/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu

3233/BTC-TCT

 13/03/2023

Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp

603/TCT-KK

 24/02/2023

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

640/TCT-TNCN

 28/02/2023

Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

269/TCT-KK

 20/01/2023

Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt

Đánh giá bài::  

Thank you for your feedback!

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!