Xu Hướng 3/2024 # Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986 # Top 8 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986 được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, 1975 – 1986, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04/1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Nghị Quyết 04/1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, ý Kiến Đóng Góp Cho Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng Về Vấn Đề Môi Trường, ứng Phó Biến Đổi Kh, ý Kiến Đóng Góp Cho Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng Về Vấn Đề Môi Trường, ứng Phó Biến Đổi Kh, Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Bao Gồm Các Văn Kiện Nào, Tổng Hợp ý Kiến Góp ý Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Cử Tri, Mẫu Đóng Góp ý Kiến Vào Văn Kiện Đại Hội Xiii, ý Kiến Đóng Góp Vào Văn Kiện Đại Hội 13 Của Đảng, Báo Cáo Trả Lời ý Kiến, Kiến Nghị Cử Tri Trước Và Sau Kỳ Họp, ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đảng, ý Kiến Đóng Góp Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Của Cử Tri, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện, ý Kiến Văn Kiện Trung ương, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Kiến Trúc Tập Trung Và Kiến Trúc Không Tập Trung, Các ý Kiên Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội 13, Tổng Hợp ý Kiến Góp ý Văn Kiện Đại Hội, Mẫu Báo Cáo Lấy ý Kiến Góp ý Vào Văn Kiện Đại Hội Xiii, ý Kiến Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội 13, Văn Kiện Đại Hội Iv, Cấu Kiện, Mẫu Văn Bản Ghi ý Kiến Của Bị Đơn, Đơn Kiện Đòi Nợ, Báo Cáo Kiến Tập, Báo Cáo Kiến Tập Báo Chí, Báo Cáo Kiến Tập Cơ Khí, Văn Kiện Đại Hội 4, Mẫu Văn Bản Lấy ý Kiến, Mẫu Văn Bản Xin ý Kiến, Văn Kiện Đại Hội 3, Báo Cáo Kết Quả Lấy ý Kiến Cử Tri, Báo Cáo Kết Quả Lấy ý Kiến, Văn Kiện Đại Hội Xi, Văn Kiện Đại Hội Iii, Văn Kiện Đại Hội Vii, Văn Kiện Đại Hội 11, Bài Mẫu Báo Cáo Kiến Tập, Văn Kiện Đại Hội X, Văn Kiện Đại Hội 6, Văn Kiện Đại Hội 5, Bìa Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Thư Mời Sự Kiện, Văn Kiện Đại Hội Lần Thứ 7, Mẫu Văn Bản Xin ý Kiến Chỉ Đạo, Kiến Tập, Văn Kiện Đại Hội 2, Đơn Xin ý Kiến, Văn Kiện Đại Hội Xii, Văn Kiện Đại Hội 12 Mua ở Đâu, ý Kiến, Đơn Xin Kiến Tập, Văn Kiện Đại Hội 12, Văn Kiện Đại Hội 10, Văn Bản Xin ý Kiến Chỉ Đạo, ý Kiến Đại Hội 12, Báo Cáo Kiến Tập Văn Thư Lưu Trữ, Văn Kiện Đại Hội 12 Pdf, Văn Kiện Đại Hội 12 Về Dân Tộc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về Văn Hóa, Văn Kiện Đại Hội 13, Văn Kiện X Xi Xii, Văn Kiện Xi, Văn Kiện Đại Hội Hợp Tác Xã, Góp ý Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ, Bài Báo Cáo Kiến Tập Mầm Non, Bài Báo Cáo Kiến Tập, Báo Cáo Kiến Tập Mầm Non, Báo Cáo Kiến Tập Mẫu, Báo Cáo Kiến Tập Nvl, Báo Cáo Kiến Tập Văn Hóa,

Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, 1975 – 1986, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04/1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Nghị Quyết 04/1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, ý Kiến Đóng Góp Cho Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng Về Vấn Đề Môi Trường, ứng Phó Biến Đổi Kh, ý Kiến Đóng Góp Cho Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng Về Vấn Đề Môi Trường, ứng Phó Biến Đổi Kh, Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xiii Của Đảng Bao Gồm Các Văn Kiện Nào, Tổng Hợp ý Kiến Góp ý Văn Kiện Đại Hội Xiii Của Đảng, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Cử Tri, Mẫu Đóng Góp ý Kiến Vào Văn Kiện Đại Hội Xiii, ý Kiến Đóng Góp Vào Văn Kiện Đại Hội 13 Của Đảng, Báo Cáo Trả Lời ý Kiến, Kiến Nghị Cử Tri Trước Và Sau Kỳ Họp, ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đảng, ý Kiến Đóng Góp Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Kiến Nghị Của Cử Tri, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện, ý Kiến Văn Kiện Trung ương, Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Kiến Trúc Tập Trung Và Kiến Trúc Không Tập Trung, Các ý Kiên Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội 13, Tổng Hợp ý Kiến Góp ý Văn Kiện Đại Hội, Mẫu Báo Cáo Lấy ý Kiến Góp ý Vào Văn Kiện Đại Hội Xiii, ý Kiến Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội 13, Văn Kiện Đại Hội Iv,

Đại Hội Đảng 6 Năm 1986

Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, 1975 – 1986, Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết 04/1986, Nghị Quyết Số 04/1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa (1930 – 1975), Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bài Thu Hoạch Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Được Coi Là Đảng Của?, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ Đảng, Bản Đăng Ký Thực Hiện Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ Đảng Viên, Tải Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Đại Hội Đảng Xiii Của Đảng, Lời Phát Biểu Cho Đảng Viên Chuyên Đang Chinh Thuc, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, To Trinh Bai Nhiem Chuc Dang Uy Vien Ban Chap Hanh Dang Bo, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Toi La 1 Nv Nganh Điên Lam Gi Va Phân Đâu Nhu Thê Nao Đe Sung Đang Voi Danh Hieu Dang Viên Dcxvn, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết Xay Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Khoá 12, Quy Định 228-qddtww Ngày 7-2-2014 Của Ban Bí Thư Về Nhiệm Vụ Của Đảng Viên Và Công Tác Quản Lý Đảng, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Hướng Dẫn Số 559/hd-ct Ngày 02/5/2012 Của Tổng Cục Chính Trị Về Khen Thưởng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Không Ngừng Phấn Đấu Và Rèn Luyện De Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Liên Hệ Bản Thân, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trắc Nghiệm, Phát Biểu Bằng Lời 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Đơn Xin Nghỉ Việc Đảng ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Hướng Dẫn Đăng Ký Ntdt Khi Kh Đang Kê Khai Qua Mạng Tại Vtax, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh, Hướng Dẫn Về Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên, Bản Đăng Ký Cá Nhân Phấn Đấu Rèn Luyện Đảng Viên Năm 2024, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Quy Định 72 Bch Tw Đảng Về Tổ Chức Đảng Trong Công An Nhân Dân, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Của Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Phát Biểu Thành Lời 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2024 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2024 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Xã, Về Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng Của Đảng Viên, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Đảng Viên Thu Cchi Đảng Phí,

Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, 1975 – 1986, Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết 04/1986, Nghị Quyết Số 04/1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa (1930 – 1975), Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bài Thu Hoạch Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii,

Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986

Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, 1975 – 1986, Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết 04/1986, Nghị Quyết Số 04/1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa (1930 – 1975), Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bài Thu Hoạch Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Được Coi Là Đảng Của?, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ Đảng, Bản Đăng Ký Thực Hiện Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ Đảng Viên, Tải Những Nội Dung Cốt Lõi Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Đại Hội Đảng Xiii Của Đảng, Lời Phát Biểu Cho Đảng Viên Chuyên Đang Chinh Thuc, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, To Trinh Bai Nhiem Chuc Dang Uy Vien Ban Chap Hanh Dang Bo, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Toi La 1 Nv Nganh Điên Lam Gi Va Phân Đâu Nhu Thê Nao Đe Sung Đang Voi Danh Hieu Dang Viên Dcxvn, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết Xay Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Khoá 12, Quy Định 228-qddtww Ngày 7-2-2014 Của Ban Bí Thư Về Nhiệm Vụ Của Đảng Viên Và Công Tác Quản Lý Đảng, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Hướng Dẫn Số 559/hd-ct Ngày 02/5/2012 Của Tổng Cục Chính Trị Về Khen Thưởng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Không Ngừng Phấn Đấu Và Rèn Luyện De Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Liên Hệ Bản Thân, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trắc Nghiệm, Phát Biểu Bằng Lời 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Đơn Xin Nghỉ Việc Đảng ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Hướng Dẫn Đăng Ký Ntdt Khi Kh Đang Kê Khai Qua Mạng Tại Vtax, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh, Hướng Dẫn Về Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên, Bản Đăng Ký Cá Nhân Phấn Đấu Rèn Luyện Đảng Viên Năm 2024, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Quy Định 72 Bch Tw Đảng Về Tổ Chức Đảng Trong Công An Nhân Dân, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Của Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Phát Biểu Thành Lời 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2024 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An , Quy Định 192-qĐ/tw, Ngày 18/5/2024 Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng “về Tổ Chức Đảng Trong Công An, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Xã, Về Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng Của Đảng Viên, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Đảng Viên Thu Cchi Đảng Phí,

Đại Hội Đảng Năm 1986, Đại Hội Đảng 6 Năm 1986, Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng Vi Năm 1986, Đại Hội Đảng Lần 6 Năm 1986, 1986 Lịch Sử Đảng Đổi Mới Thể Chế, Văn Kiện Đại Hội Đảng 1986, Đại Hội Đảng 6 Tháng 12 Năm 1986, Xây Dựng Đảng Từ Năm 1986, Hãy Phân Tích Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Thời Kỳ Đổi Mới (1986 – Nay), Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến, Tiểu Luận Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Từ Năm 1986 Đến , Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Bối Cảnh Xã Hội Năm 1986, Văn Kiện Đại Hội Vi Năm 1986, 1975 – 1986, Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986, Kinh Tế Việt Nam Từ 1986 Đến Nay, Nghị Quyết 04/1986, Nghị Quyết Số 04/1986, Bối Cảnh Nhuaengx N 1986, Nghị Quyết Số 04 Năm 1986, Thủ Tục Hành Chính Trước Năm 1986, Nghị Quyết Số 02 Ngày 5/1/1986, Hạn Chế Về Quản Lý Phát Triển Xã Hội (1986-2024), Cơ Sở Và Nhu Cầu Đổi Mới Thể Chế Đối Ngoại Của Việt Nam Thời Điểm Sau 1986, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Văn Bản Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bản Tường Trình Của Đảng Viên Vì Lý Do Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2024 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa Xi) Về Nhiệm Vụ Của Đảng, Lịch Sử Đảng Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa (1930 – 1975), Điều Lệ Đảng Quy Định Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Như Thế Nào, Mau To Tring Ve Viec Chuyen Dang Chinh Thuc Cho Dang Vien Du Bi Cham Tre, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Bài Thu Hoạch Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii,

Những Nét Chính Về Đại Hội Đảng Vi Năm 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Uỷ viên Bộ Chính trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư đọc Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Võ Văn Kiệt – Uỷ viên Bộ Chính trị đọc Báo cáo về phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm (1986-1990).

Đại hội đề xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp Đổi mới. Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên 3 nguyên tắc:

– Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức thích hợp.

– Phải xuất phát từ thực tế của nước ta và là sự vận dụng quan điểm của Lênin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ.

– Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3 mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ viên chính thức và 49 uỷ viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Đường lối đổi mới

Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội nhận định: Năm năm qua là một đoạn đường đầy thử thách đối với Đảng và nhân dân ta. Cách mạng nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng có nhiều khó khăn phức tạp. Thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội thứ V đề ra, nhân dân ta đã anh dũng phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, giành những thắng lợi to lớn trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Đại hội cũng nhận rõ: Tình hình kinh tế – xã hội đang có những khó khăn gay gắt; sản xuất tăng chậm; hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp; phân phối lưu thông có nhiều rối ren; những mất cân đối lớn trong nền kinh tế chậm được thu hẹp; quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm được củng cố; đời sống nhân dân lao động còn nhiều khó khăn… Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu tổng quát do Đại hội lần thứ V đề ra là về cơ bản ổn định tình hình kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Về nguyên nhân dẫn đến tình hình trên, Đại hội nhấn mạnh trong những năm qua việc nhìn nhận, đánh giá tình hình cụ thể về các mặt kinh tế, xã hội của đất nước đã có nhiều thiếu sót. Do vậy đã dẫn đến nhiều sai lầm “trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế”. Đại hội thẳng thắn cho rằng: “Những sai lầm nói trên là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”, đặc biệt là bệnh chủ quan duy ý chí, lạc hậu về nhận thức lý luận.

Từ thực tiễn, Đại hội nêu lên những bài học quan trọng. Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình đất nước, tự phê bình về những sai lầm khuyết điểm, đổi mới tư lý luận trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đề ra đường lối đổi mới.

– Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế (cơ cấu công – nông nghiệp; cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp; ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp nặng và kết cấu hạ tầng; cơ cấu kinh tế huyện).

– Thực hiện ba chương trình kinh tế bao gồm chương trình lương thực, thực phẩm; chương trình hàng tiêu dùng; chương trình hàng xuất khẩu.

– Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế.

Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên 3 nguyên tắc: Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế của nước ta và là sự vận dụng quan điểm của Lênin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3 mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa; thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chính sách xã hội, kế hoạch hoá dân số và giải quyết việc làm cho người lao động. Chăm lo đáp ứng các nhu cầu giáo dục, văn hoá, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của nhân dân. Trên lĩnh vực đối ngoại nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta là ra sức kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phấn đấu giữ vững hoà bình ở Đông Dương, góp phần tích cực giữ vững hoà bình ở Đông Nam Á và trên thế giới, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý đã được Đại hội lần thứ VI xác định là “cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”. Phương thức vận động quần chúng phải được đổi mới theo khẩu hiệu: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đó là nền nếp hàng ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ nhân dân lao động tự quản lý nhà nước của mình.

*Báo cáo Chính trị chỉ rõ 6 nhiệm vụ chủ yếu của bộ máy Nhà nước và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

– Thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách cụ thể.

– Xây dựng chiến lược kinh tế- xã hội và cụ thể hoá chiến lược đó thành những kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Quản lý hành chính – xã hội và hành chính kinh tế, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp luật, kỷ cương nhà nước và trật tự xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Nhà nước, phát hiện những mất cân đối và đề ra những biện pháp để khắc phục.

– Thực hiện quy chế làm việc khoa học có hiệu suất cao.

– Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất lượng cao, với đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có năng lực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

(Nguồn tài liệu: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Trang tin Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn An Giang

Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn An Giang, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tỉnh Bắc Giang, Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn Tỉnh An Giang, Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Công Văn Kiên Giang, Danh Sách Công Ty Kiên Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tp Thái Nguyên, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Mẫu ý Kiến Tham Luận Đại Hội Công Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, ý Kiến Tham Luận Đại Hội Công Đoàn, Phương án Kiện Toàn Bch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Tờ Trình Xin Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tỉnh Thái Nguyên, Mẫu Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Chương Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Tờ Trình Xin Chủ Trương Kiện Toàn Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn, Tờ Trình Xin Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoan, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam 2024, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Chủ Trương Kiên Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Kiên Giang, Giảng Viên Với Công Tác Giảng Dạy Môn Quản Trị Kinh Doanh, Thanh Tra Kiên Giang, 1029 Kien Giang, Danh Sách Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang, Nghi Quyet 344 Kien Giang, Thi Thang Hang Kien Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang Lần X, Danh Bạ Điện Thoại Kiên Giang, Danh Sách Khách Sạn ở Kiên Giang, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Khách Sạn Tại Kiên Giang, Quy Trình Mời Giảng Và Phân Công Giảng Dạy Hệ Sau Đại Học, Giảng Viên Với Công Tác Giảng Dạy Cao Đẳng, Bài Giảng Lớp Cảm Tình Đoàn, Danh Sách Học Sinh Giỏi Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Trích Đoạn Trần Dã Cẩm Giang, Trích Đoạn Giang Sơn Mỹ Nhân, Trích Đoạn Giang Châu, Văn Kiện Đại Hội Đoàn Cơ Sở, Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn, Văn Kiện Đại Hội Xii Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Mẫu Bìa Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Góp ý Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Bài Giảng âm Mưu Thủ Đoạn Diễn Biến Hòa Bình, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Giang Mai, Trích Đoạn Giang Châu Tìm Lại Cuộc Đời, Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn 2024, Cách Làm Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn, Hướng Dẫn Làm Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn Gồm Những Gì, Kiện Toàn Chi Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp Góp ý Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Văn Kiện Đại Hội Đoàn 2024, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Đoàn Trường Thpt, ý Kiến Tham Luận Đại Hội Chi Đoàn, Kien Tan Ban Chap Hanh Doan, ý Kiến Tham Luận Đại Hội Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đoàn Viên, Văn Kiện Đại Hội Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Mau To Trinh Kien Toan Bch Hct Đoàn, Giai Đoạn 1 Đồ án Kiến Trúc, Chương Trình Kiện Toàn Bch Chi Đoàn, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ 11, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Phương án Dồn Điền Đổi Thửa Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Tờ Trình Xin Kiện Toàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn, ý Kiến Tham Luận Về Tiêu Đề Dự Thảo Báo Cáo Đoàn, ý Kiến Tham Luận Đại Hội Đoàn Thanh Niên, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Cong Doan Treuc Thuoc Tap Doan Xang Dau Vn,

Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn An Giang, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tỉnh Bắc Giang, Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn Tỉnh An Giang, Tờ Trinh Xin ý Kiến Kiện Toàn Ban Chấp Hanh Công Đoàn, Công Văn Kiên Giang, Danh Sách Công Ty Kiên Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tp Thái Nguyên, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Mẫu ý Kiến Tham Luận Đại Hội Công Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, ý Kiến Tham Luận Đại Hội Công Đoàn, Phương án Kiện Toàn Bch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Tờ Trình Xin Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tỉnh Thái Nguyên, Mẫu Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Chương Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Tờ Trình Xin Chủ Trương Kiện Toàn Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn, Tờ Trình Xin Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoan, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam 2024, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Chủ Trương Kiên Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Tổng Hợp ý Kiến Đóng Góp Văn Kiện Đại Hội Đoàn, Kiên Giang, Giảng Viên Với Công Tác Giảng Dạy Môn Quản Trị Kinh Doanh, Thanh Tra Kiên Giang, 1029 Kien Giang, Danh Sách Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang, Nghi Quyet 344 Kien Giang, Thi Thang Hang Kien Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang Lần X, Danh Bạ Điện Thoại Kiên Giang, Danh Sách Khách Sạn ở Kiên Giang, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Khách Sạn Tại Kiên Giang, Quy Trình Mời Giảng Và Phân Công Giảng Dạy Hệ Sau Đại Học, Giảng Viên Với Công Tác Giảng Dạy Cao Đẳng, Bài Giảng Lớp Cảm Tình Đoàn, Danh Sách Học Sinh Giỏi Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Trích Đoạn Trần Dã Cẩm Giang, Trích Đoạn Giang Sơn Mỹ Nhân, Trích Đoạn Giang Châu, Văn Kiện Đại Hội Đoàn Cơ Sở, Văn Kiện Đại Hội Chi Đoàn,

Vì Sao Văn Kiện Đại Hội Xiii Đặt Tầm Nhìn Đất Nước Đến Năm 2045?

Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điểm mới của kỳ Đại hội lần này, nhằm vạch một cột mốc quan trọng, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải có tầm nhìn dài hạn, phải dự báo và đưa ra các mục tiêu phát triển cho chặng đường dài hơi.

“Nói Đại hội XIII không phải chỉ đến 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Vậy chúng ta định hướng, hình dung nước ta đến năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045 sẽ như thế nào” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Theo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì “đây là việc vô cùng khó, không dễ”, đòi hỏi phải có tổng kết kỹ lưỡng và các dự báo, tầm nhìn trung và dài hạn phải thực sự nhạy bén, khoa học mới có thể đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030 (tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) và tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ (tức là đến năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước). Bởi lẽ, các kỳ đại hội trước thường chỉ đặt mục tiêu tầm trung là 5 năm mà dự báo nhiều khi còn chệch, mục tiêu phát triển không đạt.

Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong Văn kiện Đại hội là báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết lại toàn bộ quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặt ra những vấn đề trong việc thể chế hóa đường lối Nghị quyết Đại hội XII, trong việc tổ chức thực hiện và đặt ra những vấn đề tiếp tục đổi mới, sửa đổi, bổ sung. Đây là vấn đề rất chiến lược mà Tổng Bí thư đặt vấn đề, không chỉ cho 5 năm tới mà có tầm nhìn nhiều năm sau, đặc biệt là sự kiện 100 năm thành lập nước.

Thực tế, kể từ sau đổi mới, Đảng cũng từng đặt mục tiêu phát triển với tầm nhìn trên 20 năm. Quan điểm của Đảng về xây dựng nước công nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trong Văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng (năm 1996). Đó là thời điểm rất đặc biệt: Đất nước trải qua 10 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới và đạt kết quả có tính bước ngoặt: thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tiến vào giai đoạn mới, giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội VIII của Đảng đặt ra lộ trình “từ nay (1996) tới năm 2024, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại”. Nhìn lại chặng đường kể từ sau Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn là mục tiêu, động lực xuyên suốt, tuy nhiên nhiều vấn đề về điểm hẹn trở thành nước công nghiệp được nhìn nhận lại.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cần có một Văn kiện chính trị thật sự tầm vóc, kết tinh trí tuệ toàn dân, toàn Đảng. Văn kiện phải mang tinh thần thời đại và là Cương lĩnh hành động cách mạng, xứng đáng với lịch sử và kỳ vọng của nhân dân.

“Những vấn đề căn bản nhất hoạch định về mặt chính trị, phát triển đất nước tầm nhìn 2045 chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vấn đề là tiếp tục tổng kết thực tiễn; phát triển đường lối chính trị; tiếp tục đẩy tới công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ mà Đại hội XII của Đảng vừa quyết sách. Đó là sự chỉ đạo mang tầm thực tiễn chiến lược. Không thể có 1 đường lối đúng khi chúng ta không tổng kết thực tiễn đúng” – ông Nhị Lê chia sẻ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có một ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là Đảng không chỉ tổng kết 5 năm của nhiệm kỳ qua mà còn đánh giá lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thậm chí nhìn lại một cách khái quát hơn trong quá trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991. Đặc biệt còn thể hiện ở định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là một tầm nhìn rất cụ thể và cần thiết. Tầm nhìn này chỉ cho chúng ta một định hướng lớn để có một kế hoạch cụ thể trong từng thời gian. Đồng thời cũng là vạch một mốc rất quan trọng để phấn đấu. Nhằm tới đích năm 2045 đất nước ta phát huy được khát vọng phát triển, thể hiện trách nhiệm của Đảng, toàn dân cũng như của mỗi cán bộ đảng viên. Tất cả tham gia một cách tích cực nhất, đóng góp trí tuệ, sức lực và tài năng của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, để đạt cho bằng được mục đích tốt đẹp mà Đảng đã đề ra.

Nguồn: vov.vn

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Kiện Đại Hội 6 Năm 1986 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!