Xu Hướng 12/2022 # Xây Dựng Chương Trình, Kế Hoạch Hành Động Cụ Thể Thực Hiện Nghị Quyết 52 Phù Hợp Với Đặc Thù Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 # Top 20 View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Xây Dựng Chương Trình, Kế Hoạch Hành Động Cụ Thể Thực Hiện Nghị Quyết 52 Phù Hợp Với Đặc Thù Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 # Top 20 View

Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Chương Trình, Kế Hoạch Hành Động Cụ Thể Thực Hiện Nghị Quyết 52 Phù Hợp Với Đặc Thù Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cụ thể, tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 52 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn hệ thống chính trị và tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Nghị quyết; xác định đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, là cơ hội để TP và đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kịp thời nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nhất là những ngành TP có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển TP và đất nước.

Tiếp tục đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, góp phần nghiên cứu đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 52 phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Cụ thể, Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian trình Ban Thường vụ Thành ủy trong quý II năm 2020.

Cấp ủy, các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động của Thành ủy; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện của địa phương, đơn vị mình gắn với triển khai thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ngoài ra, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo UNND quận, huyện đánh giá kết quả hàng năm và gửi báo cáo UBND TP để Ban cán sự đảng UBND TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Xây Dựng Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 52 / 2023

Thứ tư – 29/04/2020 10:32

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Chiều ngày 27/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ về xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT), mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức hành động, trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp về việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, cơ hội, ý nghĩa và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ hội đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) nói riêng.

Chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của ngành TN&MT; xác định là giải pháp đột phá, với lộ trình phù hợp để bứt phá trong quản lý, khơi thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái; phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển KT-XH, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động, tích cực nắm bắt cơ hội, sử dụng thành tựu, hạn chế tiêu cực, ứng dụng sâu rộng, hiệu quả các thành tựu tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 để phát triển nhanh và bền vững ngành TN&MT dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức làm việc; ứng dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, các giải pháp, công nghệ thông minh và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển ngành TN&MT số trong định hướng chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH.

Dự thảo Kế hoạch đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện gồm: (i) Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị – xã hội; (ii) Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT; (iii) Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số ngành TN&MT; (iv) Chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; (v) Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ưu tiên (vii) Chính sách hội nhập; (viii) Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp về cụ thể hoá chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT, dự thảo Kế hoạch đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy định, chính sách và năng lực thực thi theo hướng minh bạch, dựa trên kết quả có tiêu chí đánh giá thực chứng phù hợp với môi trường số như: quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá, xác thực số, thanh toán trực tuyến, định mức, đơn giá; thay phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước hướng tới Chính phủ số, ngành TN&MT số; cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng BĐKH và nước biển dâng;

Xây dựng được cơ chế, chính sách để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về TN&MT; Xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về TN&MT đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số TN&MT đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến năm 2025.

Về nhiệm vụ, giải pháp chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo gồm: Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0 trong ngành TN&MT. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới; Khuyến khích và xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách có tính đột phá đối với các các viện, trường đại học, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành thực hiện nghiên cứu, tổ chức các trung tâm, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ thông minh về TN&MT. Tạo điều kiện tối đa, có cơ chế, chính sách thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ của cuộc CMCN 4.0 về TN&MT.

Về nhiệm vụ, giải pháp chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, dự thảo Kế hoạch đề ra xây dựng cơ sở dữ liệu số của ngành TN&MT đồng bộ, kết nối, liên thông với bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện để mọi công dân có thể truy cập, khai thác, cung cấp thông tin và tham gia giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, việc xây dựng Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định các đề án, dự án để các đơn vi trực thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành TN&MT… Vì vậy việc Kế hoạch hành động cần bám sát nội dung các Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Nguồn tin: Monre.gov.vn

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa Xii Bằng Chương Trình Hành Động Cụ Thể / 2023

Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại các điểm cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN) có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tới 4 điểm lớn cần được quán triệt trong nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII:

Thứ hai, các đại biểu cần đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề đã nêu để có chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm tạo được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết…

Thứ tư, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Do đặc thù của tập đoàn kinh tế Nhà nước, Chương trình hành động có nội dung tập trung vào Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Thông qua Chương trình hành động này, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức Đảng có chương trình hành động và mỗi đảng viên có tư duy, hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Tập đoàn cũng nhắc nhở và khuyến khích những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 1-2018.

Cũng từ Chương trình hành động này, từ nay đến năm 2020, trong toàn Đảng ủy Tập đoàn sẽ triển khai kế hoạch tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động của các cấp ủy trực thuộc, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Trong những tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành về việc thực hiện kế hoạch năm 2017. Trước đó, Đảng ủy Tập đoàn đã ra Chỉ thị 136-CT/ĐU với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong tình hình hiện nay: Phát triển sản xuất đảm bảo tăng trưởng bền vững liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020; Tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; Tập trung xử lý dứt điểm 5 dự án khó khăn, thua lỗ (gồm các dự án: Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Nhiên liệu sinh học Bình Phước, Nhà máy Sơ xợi Đình Vũ, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất); Tập trung xử lý các khó khăn, tái cấu trúc các đơn vị PVEP, PVC, PVcomBank, các dự án đầu tư ngoài nước và tiền gửi của các đơn vị tại OceanBank; Xử lý tổng thể các khó khăn về triển khai các dự án đầu tư; Chủ động hợp tác với các cơ quan điều tra, thanh tra, tố tụng, xét xử và tập trung xử lý triệt để các nội dung, nhiệm vụ, các tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử; Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư, chú trọng xử lý khủng hoảng truyền thông, phục hồi thương hiệu và Văn hóa Dầu khí.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại 4 điểm cầu (Trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi; Văn phòng tại TP HCM; Khách sạn Dầu khí PTSC tại Vũng Tàu) và kết nối trực tuyến với Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Nhiều năm qua, được Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, Tập đoàn DKQGVN đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác đến vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế – xã hội; đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Đặc biệt, Tập đoàn đã xây dựng được đội ngũ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Với sự quán triệt các định hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN quyết tâm tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị – xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Tập đoàn lần thứ II và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Huyền Trang

Xây Dựng Chương Trình Hành Động, Triển Khai Kế Hoạch Cụ Thể Để Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Củ Chi Đi Vào Cuộc Sống / 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 15/9, Huyện ủy Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII diễn ra từ ngày 27 – 29/8/2020. Huyện đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm trong chuẩn bị Đại hội. Việc chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu, từ văn kiện đến công tác nhân sự đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện.

Công tác tuyên truyền, trang trí, tổ chức phục vụ và an ninh trật tự được bảo đảm phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xác minh, làm rõ, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc tại các địa phương, đơn vị; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.

Không khí đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ; tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với các đại biểu về dự đại hội. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII thành công có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần huy động sức mạnh, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân để phát triển Củ Chi văn hóa nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Phong nhấn mạnh: Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp bộ Đảng, là gạch nối quan trọng giữa hai nhiệm kỳ. Thành công của đại hội thể hiện năng lực, sự đoàn kết của cấp ủy, sự lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, là bước khởi động quan trọng, tạo động lực cho nhiệm kỳ mới. Mỗi kỳ đại hội lại đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới, đó là: Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Phát triển.

Nêu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, đồng chí Lê Thanh Phong nhấn mạnh thêm: Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình hành động, triển khai kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống – Lấy con người làm trung tâm, lấy gia đình làm tế bào, lấy địa bàn ấp, khu phố làm nền tảng để xây dựng và phát triển quê hương Củ Chi. Trong đó, mỗi người dân Củ Chi có môi trường sống lành mạnh, có việc làm, học hành, trách nhiệm, tự quản, không vi phạm pháp luật, tôn trọng, chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau; cán bộ, đảng viên luôn nêu gương sáng cho nhân dân noi theo.

Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện trân trọng ghi nhận và gửi thư cảm ơn đến các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn và 16 tập thể, 48 cá nhân đã có nhữngđóng góp tích cực góp phần tạo sự thành công của đại hội.

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Chương Trình, Kế Hoạch Hành Động Cụ Thể Thực Hiện Nghị Quyết 52 Phù Hợp Với Đặc Thù Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!