Xu Hướng 8/2022 ❤️ Xem Dự Báo Thời Tiết Điện Biên 3 Ngày Tới Mới Nhất ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Xem Dự Báo Thời Tiết Điện Biên 3 Ngày Tới Mới Nhất # Top View

Xem 1,089

Cập nhật thông tin chi tiết Xem Dự Báo Thời Tiết Điện Biên 3 Ngày Tới mới nhất ngày 18/08/2022 trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Xem Dự Báo Thời Tiết Điện Biên 3 Ngày Tới để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,089 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Ít mây 27°C 94% 3.276 km/giờ
03:00 - 18/08 Nhiều mây 31°C 74% 1.872 km/giờ
06:00 - 18/08 Nhiều mây 34°C 62% 1.44 km/giờ
09:00 - 18/08 Ít mây 34°C 58% 2.376 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 70% 12.276 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 11.52 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 6.768 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 89% 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.824 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 1.88 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 89% 1.34 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 1.15 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 32°C / 39°C 65% 0.45 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 0.33 km/giờ
16:00 - 19/08 Nhiều mây 35°C / 42°C 55% 1.87 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 80% 3.62 km/giờ
22:00 - 19/08 Mây thưa 28°C / 33°C 85% 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 2.13 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 85% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 71% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Ít mây 23°C / 30°C 57% 2.78 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 22°C / 31°C 51% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 31°C 56% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 21°C / 32°C 56% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 22°C / 32°C 60% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 60% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 57% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 34°C 51% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 61% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 71% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 67% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 84% 1.42 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 31°C 86% 0.7 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 34°C 82% 0.99 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 33°C / 39°C 63% 1.17 km/giờ
13:00 - 19/08 Mây cụm 34°C / 40°C 59% 3.08 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 67% 3.82 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 81% 2.79 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.32 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.15 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.53 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 3.32 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.37 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 3.47 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.34 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.17 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 63% 4.77 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 25°C / 29°C 59% 4.21 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 30°C 62% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 25°C / 30°C 61% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 65% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.4 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.24 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Bầu trời quang đãng 26°C / 31°C 61% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 59% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 75% 4.44 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 4.2 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 27°C 85% 1.656 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 31°C 66% 2.016 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 34°C 55% 3.132 km/giờ
09:00 - 18/08 Trời quang 34°C 53% 5.292 km/giờ
12:00 - 18/08 Trời quang 32°C 65% 6.552 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 28°C 84% 10.692 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 6.156 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.112 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 90% 1.7 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 1.31 km/giờ
07:00 - 19/08 Ít mây 27°C / 32°C 87% 0.47 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 32°C / 39°C 68% 0.32 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 56% 0.22 km/giờ
16:00 - 19/08 Ít mây 35°C / 42°C 57% 1.6 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 77% 2.67 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.72 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 82% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 76% 1.38 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.54 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 86% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 84% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 67% 2.67 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 60% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 22°C / 31°C 50% 2.37 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 20°C / 32°C 55% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 55% 1.81 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 21°C / 32°C 58% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 58% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 55% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 2.12 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 34°C 49% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 56% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 71% 1.48 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 67% 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời quang 27°C 83% 4.86 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 31°C 64% 1.728 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 34°C 52% 1.8 km/giờ
09:00 - 18/08 Ít mây 34°C 52% 3.6 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 14.94 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 85% 11.376 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 87% 7.56 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 89% 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.264 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 86% 1.95 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 88% 1.56 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 1.51 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 32°C / 39°C 63% 0.64 km/giờ
13:00 - 19/08 Mây cụm 35°C / 42°C 51% 0.66 km/giờ
16:00 - 19/08 Nhiều mây 35°C / 41°C 53% 2.93 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 80% 3.64 km/giờ
22:00 - 19/08 Mây rải rác 28°C / 33°C 84% 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 73% 2.08 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.3 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 70% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.69 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 85% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 70% 3.22 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây cụm 23°C / 30°C 57% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 22°C / 31°C 51% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 31°C 55% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 22°C / 32°C 55% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 22°C / 32°C 59% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 60% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 34°C 51% 2.37 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 62% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Ít mây 27°C / 30°C 87% 1.8 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 1.14 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 0.59 km/giờ
10:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C / 39°C 66% 0.37 km/giờ
13:00 - 19/08 Ít mây 35°C / 42°C 52% 1.37 km/giờ
16:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C / 41°C 54% 2.65 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 81% 2.98 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 3.97 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 78% 3.8 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 57% 3.52 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 24°C / 30°C 54% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 23°C / 30°C 58% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 23°C / 31°C 58% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 24°C / 31°C 62% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 25°C / 32°C 60% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 25°C / 32°C 58% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 25°C / 32°C 54% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 65% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 85% 3.35 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời quang 27°C 83% 5.4 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 31°C 65% 1.8 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 31°C 53% 1.512 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 31°C 55% 8.496 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 29°C 74% 12.672 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 28°C 85% 9.648 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 87% 6.912 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 89% 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.976 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây cụm 27°C / 31°C 87% 1.94 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 89% 1.68 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 1.34 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 33°C / 39°C 63% 0.78 km/giờ
13:00 - 19/08 Mây cụm 35°C / 41°C 52% 0.98 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 67% 4.44 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 82% 3.32 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.85 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 59% 3.77 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 24°C / 30°C 55% 3.47 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 24°C / 30°C 59% 2.73 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 24°C / 31°C 59% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 24°C / 31°C 63% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 25°C / 31°C 61% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 25°C / 32°C 59% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 25°C / 33°C 55% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 69% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 82% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 2.412 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 64% 3.708 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 6.984 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 34°C 60% 15.192 km/giờ
12:00 - 18/08 Mây rải rác 30°C 72% 11.664 km/giờ
15:00 - 18/08 Mây rải rác 28°C 82% 8.676 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 28°C 84% 8.28 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 84% 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 15.192 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 11.664 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.112 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây cụm 28°C / 33°C 83% 2.49 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 1.58 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 29°C / 34°C 79% 0.8 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C / 39°C 65% 1.4 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 2.87 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 68% 3.83 km/giờ
19:00 - 19/08 Mây cụm 29°C / 35°C 81% 3.22 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.37 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.03 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.43 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 4.27 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 60% 4.41 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 25°C / 29°C 58% 4.06 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 30°C 61% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 25°C / 30°C 60% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 27°C / 31°C 61% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 27°C / 32°C 58% 3.48 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 70% 4.04 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 0.756 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 66% 3.996 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 34°C 57% 4.32 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 33°C 61% 13.68 km/giờ
12:00 - 18/08 Nhiều mây 30°C 72% 11.412 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 28°C 82% 8.352 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 28°C 84% 7.452 km/giờ
21:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 85% 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 0.756 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.032 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây cụm 28°C / 31°C 84% 2.02 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây cụm 27°C / 30°C 85% 1.11 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 81% 0.37 km/giờ
10:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C / 39°C 66% 0.52 km/giờ
13:00 - 19/08 Mây cụm 34°C / 41°C 55% 1.18 km/giờ
16:00 - 19/08 Mây cụm 33°C / 40°C 62% 4.09 km/giờ
19:00 - 19/08 Mây rải rác 29°C / 34°C 79% 2.88 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.58 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.05 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 1.85 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 80% 4.13 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 58% 4.02 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 25°C / 30°C 56% 3.77 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 30°C 60% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 25°C / 31°C 59% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 63% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 62% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 26°C / 32°C 60% 2.78 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 26°C / 32°C 56% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 67% 3.76 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 3.81 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 27°C 85% 2.736 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 65% 3.492 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 35°C 54% 4.716 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 34°C 58% 14.544 km/giờ
12:00 - 18/08 Nhiều mây 30°C 72% 8.64 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 28°C 83% 5.796 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 86% 5.112 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 86% 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 14.544 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.564 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 86% 1.66 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 1.19 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 33°C 82% 0.97 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 33°C / 40°C 64% 0.86 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 64% 2.02 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa vừa 32°C / 39°C 69% 2.72 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 86% 2.41 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 89% 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 61% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.35 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 83% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 57% 3.86 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 25°C / 29°C 56% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 30°C 59% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 25°C / 30°C 58% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 25°C / 30°C 63% 2.66 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 25°C / 31°C 64% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 26°C / 31°C 62% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 26°C / 32°C 59% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 26°C / 32°C 55% 3.21 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 65% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời quang 27°C 86% 0.504 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 64% 2.808 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 36°C 51% 1.692 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 35°C 53% 11.34 km/giờ
12:00 - 18/08 Nhiều mây 31°C 72% 10.044 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 6.804 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 88% 6.3 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 89% 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 0.504 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 1.7 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 89% 1.05 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 84% 0.22 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 64% 0.78 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 56% 0.44 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 73% 2.86 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 85% 2.56 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 2.53 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.36 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 79% 3.73 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 56% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 24°C / 30°C 54% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 23°C / 31°C 58% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 23°C / 31°C 57% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 23°C / 31°C 62% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 63% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 25°C / 32°C 60% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 25°C / 32°C 58% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 25°C / 33°C 54% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 85% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.91 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 97% 0.252 km/giờ
03:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 70% 2.7 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 34°C 59% 3.852 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 5.04 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 30°C 75% 3.168 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 3.168 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 2.88 km/giờ
21:00 - 18/08 Mây rải rác 24°C 96% 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.252 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 11:27 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.89 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây cụm 24°C / 25°C 97% 0.79 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 0.39 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 64% 0.78 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 54% 1.04 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 58% 1.17 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 83% 0.87 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 97% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:27 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 35°C 65% 1.64 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 76% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 94% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 96% 1.47 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 94% 1.34 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.19 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 90% 1.22 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 81% 1.34 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 62% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 91% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 75% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 65% 1.94 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 91% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 20°C / 29°C 50% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây cụm 22°C / 32°C 48% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 65% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 54% 1.96 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 62% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 63% 1.21 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 23°C / 36°C 42% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 51% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 51% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 49% 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 11:27 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mây rải rác 26°C 94% 1.332 km/giờ
03:00 - 18/08 Ít mây 31°C 67% 3.024 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 32°C 64% 3.312 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 32°C 60% 3.78 km/giờ
12:00 - 18/08 Nhiều mây 29°C 78% 4.824 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 3.744 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 2.988 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.68 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 94% 0.45 km/giờ
10:00 - 19/08 Nhiều mây 31°C / 38°C 71% 0.49 km/giờ
13:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C / 39°C 63% 1.29 km/giờ
16:00 - 19/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 59% 0.8 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 81% 1.39 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.68 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 34°C 72% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 91% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 94% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.21 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.24 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 90% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 84% 1.33 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 82% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 59% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 21°C / 30°C 47% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 53% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 55% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 20°C / 33°C 54% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 20°C / 33°C 53% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 55% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 47% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 23°C / 34°C 46% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 64% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 62% 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C 98% 2.088 km/giờ
03:00 - 18/08 Mưa nhẹ 29°C 63% 4.032 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 33°C 48% 3.636 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 1.62 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 77% 2.664 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 87% 1.692 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 1.584 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C 94% 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.168 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 11:27 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 0.46 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.35 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 96% 0.18 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 68% 0.59 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 58% 0.3 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 77% 0.96 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 0.68 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:27 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 34°C 62% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.28 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 1.41 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 95% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 94% 1.45 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 95% 1.26 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 89% 0.96 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 72% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 77% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 1.5 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 92% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 72% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 69% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 19°C / 23°C 94% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 61% 1.28 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây cụm 21°C / 31°C 50% 1.39 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 1.68 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 61% 1.41 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 1.12 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 1.22 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 74% 1.01 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 50% 1.14 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 46% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 48% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 47% 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 13:32 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C 98% 2.088 km/giờ
03:00 - 18/08 Mưa nhẹ 29°C 63% 4.032 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 33°C 48% 3.636 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 1.62 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 77% 2.664 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 87% 1.692 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 1.584 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C 94% 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.168 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 0.45 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.9 km/giờ
07:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.89 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 76% 1.39 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 56% 0.52 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 55% 0.61 km/giờ
19:00 - 19/08 Ít mây 26°C / 26°C 85% 0.88 km/giờ
22:00 - 19/08 Ít mây 24°C / 25°C 90% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 33°C 50% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 96% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 94% 1.12 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.41 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 94% 0.92 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 0.96 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 87% 1.38 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 91% 1.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 90% 1.31 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 87% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.48 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 23°C / 32°C 71% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 20°C / 24°C 87% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 60% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 75% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 71% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây cụm 20°C / 31°C 48% 1.29 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 63% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 1.3 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 52% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 63% 1.16 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 47% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 1.33 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 35°C 37% 1.16 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 41% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 46% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 49% 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 35°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C 97% 0.972 km/giờ
03:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 69% 0.756 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 60% 1.368 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 2.88 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 83% 4.392 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C 95% 2.988 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 21°C 97% 1.44 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 21°C 97% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.972 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 0.756 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 0.26 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây cụm 22°C / 22°C 97% 0.28 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 96% 0.12 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 0.39 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 61% 0.56 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 0.59 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 0.88 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 1.34 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 92% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 94% 1.19 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 96% 1.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 92% 1.16 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 92% 0.9 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 77% 1.08 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 1.2 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 92% 1.32 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 22°C / 27°C 93% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 86% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 1.44 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 72% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 86% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 61% 1.15 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 70% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 57% 0.86 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây cụm 19°C / 29°C 47% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây cụm 20°C / 28°C 56% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 47% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 47% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 55% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 44% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 20°C / 32°C 44% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 20°C / 33°C 36% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 54% 2.95 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 52% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 50% 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 93% 2.088 km/giờ
03:00 - 18/08 Ít mây 32°C 68% 2.592 km/giờ
06:00 - 18/08 Nhiều mây 34°C 57% 6.048 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 34°C 62% 2.7 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 30°C 77% 3.168 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 94% 4.392 km/giờ
18:00 - 18/08 Ít mưa 26°C 96% 4.176 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 96% 1.16 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 96% 0.85 km/giờ
07:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 93% 0.85 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 73% 1.34 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 69% 0.74 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 72% 0.8 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 88% 1.41 km/giờ
22:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 93% 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.75 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.24 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 80% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.53 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 87% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.7 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.72 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 86% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 78% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây cụm 23°C / 30°C 59% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 22°C / 30°C 56% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 61% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 20°C / 31°C 58% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 21°C / 32°C 61% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 62% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 22°C / 32°C 60% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 22°C / 33°C 58% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 33°C 53% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 58% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 70% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 66% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời quang 26°C 91% 2.196 km/giờ
03:00 - 18/08 Ít mây 33°C 62% 4.032 km/giờ
06:00 - 18/08 Nhiều mây 36°C 47% 5.148 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 36°C 48% 4.86 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 32°C 70% 3.132 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 92% 1.836 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 2.52 km/giờ
21:00 - 18/08 Mây rải rác 25°C 96% 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.276 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Ít mây 25°C / 26°C 89% 0.55 km/giờ
04:00 - 19/08 Ít mây 24°C / 25°C 92% 0.82 km/giờ
07:00 - 19/08 Ít mây 26°C / 26°C 85% 0.42 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 33°C / 38°C 59% 0.79 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 36°C / 41°C 47% 1.23 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 58% 1.55 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 0.33 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 32°C 74% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 96% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.47 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 95% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 91% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.31 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 2.37 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 96% 2.52 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 73% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 59% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 82% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 19°C / 31°C 40% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 20°C / 32°C 45% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 63% 1.67 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 53% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Ít mây 21°C / 32°C 51% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.48 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 70% 1.32 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 21°C / 34°C 52% 1.09 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Bầu trời quang đãng 21°C / 34°C 42% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 71% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 67% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 95% 1.26 km/giờ
03:00 - 18/08 Nhiều mây 32°C 67% 1.512 km/giờ
06:00 - 18/08 Nhiều mây 35°C 49% 3.852 km/giờ
09:00 - 18/08 Ít mây 35°C 49% 8.028 km/giờ
12:00 - 18/08 Ít mây 31°C 67% 3.348 km/giờ
15:00 - 18/08 Trời quang 28°C 81% 2.844 km/giờ
18:00 - 18/08 Trời quang 26°C 86% 2.232 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây thưa 26°C / 27°C 86% 0.51 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây rải rác 25°C / 26°C 90% 0.43 km/giờ
07:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C / 27°C 84% 0.2 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 33°C / 40°C 60% 0.81 km/giờ
13:00 - 19/08 Ít mây 36°C / 41°C 48% 1.08 km/giờ
16:00 - 19/08 Nhiều mây 35°C / 41°C 50% 0.84 km/giờ
19:00 - 19/08 Ít mây 29°C / 35°C 79% 0.81 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa vừa 27°C / 27°C 94% 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.85 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.39 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 1.33 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 87% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 90% 1.42 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 87% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 90% 2.42 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 78% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 54% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 69% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 41% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 20°C / 32°C 48% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 54% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 52% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 20°C / 33°C 51% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 50% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 45% 1.54 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 46% 2.41 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 1.67 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 64% 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 90% 1.548 km/giờ
03:00 - 18/08 Ít mây 31°C 67% 1.116 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 34°C 55% 4.536 km/giờ
09:00 - 18/08 Trời quang 34°C 56% 6.264 km/giờ
12:00 - 18/08 Trời quang 31°C 67% 5.256 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C 81% 6.156 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 4.212 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.764 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 11:28 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 0.99 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.36 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 0.32 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 32°C / 39°C 68% 0.44 km/giờ
13:00 - 19/08 Ít mây 35°C / 42°C 56% 0.99 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 57% 1.52 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 1.57 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:28 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 73% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 79% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.14 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 88% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 80% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.42 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 83% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 66% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 21°C / 30°C 50% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 57% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 32°C 56% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 20°C / 32°C 57% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 20°C / 33°C 58% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 34°C 49% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 52% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 65% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 27°C 85% 1.296 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 31°C 60% 3.204 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 34°C 50% 4.356 km/giờ
09:00 - 18/08 Trời quang 34°C 50% 6.984 km/giờ
12:00 - 18/08 Ít mây 31°C 62% 5.148 km/giờ
15:00 - 18/08 Mây rải rác 28°C 85% 6.408 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 27°C 91% 2.7 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 26°C 93% 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.952 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Ít mây 27°C / 27°C 91% 0.75 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 93% 0.82 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 32°C 87% 0.4 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 64% 0.65 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 53% 0.55 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 60% 1.11 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 82% 2.6 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.7 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 79% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 61% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 58% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 21°C / 31°C 45% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 32°C 51% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 53% 1.71 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 21°C / 32°C 55% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 56% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 52% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 53% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 23°C / 34°C 46% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 55% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 75% 1.48 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 25°C 96% 0.144 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 59% 3.528 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 35°C 46% 3.564 km/giờ
09:00 - 18/08 Nhiều mây 34°C 54% 1.728 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 2.376 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 87% 1.26 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 1.224 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 0.504 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 0.144 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.224 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.3 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.17 km/giờ
07:00 - 19/08 Mây cụm 26°C / 27°C 94% 0.17 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 80% 0.64 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 57% 0.25 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 71% 0.44 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 0.97 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 92% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 90% 1.51 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 31°C 87% 1.25 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 90% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 2.53 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 76% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 52% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 59% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 40% 2.38 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Bầu trời quang đãng 20°C / 31°C 46% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 50% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 21°C / 31°C 52% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 52% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 49% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 52% 1.32 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 34°C 42% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 49% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 83% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 80% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 70% 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 25°C 95% 1.764 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 32°C 64% 2.664 km/giờ
06:00 - 18/08 Ít mây 34°C 52% 3.996 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 33°C 61% 6.444 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 29°C 78% 3.096 km/giờ
15:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 1.368 km/giờ
18:00 - 18/08 Mây rải rác 25°C 95% 0.9 km/giờ
21:00 - 18/08 Nhiều mây 24°C 97% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây cụm 25°C / 26°C 95% 0.25 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây rải rác 24°C / 25°C 97% 0.4 km/giờ
07:00 - 19/08 Mây cụm 26°C / 27°C 92% 0.28 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 32°C / 39°C 63% 0.53 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C / 41°C 54% 0.82 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 82% 1.58 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 94% 0.79 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.31 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 95% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 94% 1.48 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 89% 1.13 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 59% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 2.55 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 67% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 52% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 57% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 18°C / 31°C 40% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Bầu trời quang đãng 18°C / 32°C 44% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 48% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 49% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 50% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 49% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 54% 1.1 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Bầu trời quang đãng 21°C / 34°C 41% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 49% 2.56 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 80% 1.41 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 85% 1.15 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 31°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Nhiều mây 25°C 89% 1.044 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 30°C 64% 5.616 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 33°C 57% 4.212 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 32°C 61% 3.024 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 29°C 76% 4.392 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 90% 3.42 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 2.556 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.044 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.132 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.07 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 0.98 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 0.32 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 31°C / 37°C 65% 0.48 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 62% 0.26 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 68% 1.03 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.31 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.26 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:29 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.3 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 87% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 81% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 86% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.84 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 78% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 58% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây cụm 22°C / 27°C 60% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 20°C / 29°C 47% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Bầu trời quang đãng 20°C / 30°C 51% 2.22 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 20°C / 30°C 52% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 21°C / 30°C 54% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 57% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 53% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 50% 1.9 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 32°C 46% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 64% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 81% 1.64 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 77% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Ít mây 27°C 83% 3.492 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 31°C 62% 4.176 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 34°C 51% 3.24 km/giờ
09:00 - 18/08 Trời quang 34°C 51% 5.436 km/giờ
12:00 - 18/08 Ít mây 31°C 67% 11.448 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 28°C 82% 7.416 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 2.772 km/giờ
21:00 - 18/08 Trời âm u 26°C 88% 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.924 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 85% 1.59 km/giờ
04:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 87% 1.41 km/giờ
07:00 - 19/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 82% 1.34 km/giờ
10:00 - 19/08 Mây cụm 32°C / 39°C 62% 0.58 km/giờ
13:00 - 19/08 Mây cụm 35°C / 42°C 51% 0.97 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 56% 3.15 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 80% 3.32 km/giờ
22:00 - 19/08 Mây rải rác 28°C / 33°C 84% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:33 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 72% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 84% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 68% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây cụm 23°C / 30°C 57% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 23°C / 31°C 50% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 31°C 55% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 22°C / 31°C 55% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 23°C / 31°C 59% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 56% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 55% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 24°C / 33°C 51% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 63% 2.62 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 12:30 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời quang 26°C 88% 2.7 km/giờ
03:00 - 18/08 Trời quang 33°C 55% 2.34 km/giờ
06:00 - 18/08 Trời quang 34°C 51% 7.92 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 33°C 58% 8.82 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 3.528 km/giờ
15:00 - 18/08 Trời âm u 27°C 86% 1.152 km/giờ
18:00 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 2.196 km/giờ
21:00 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 12:30 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 0.61 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.9 km/giờ
07:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 0.67 km/giờ
10:00 - 19/08 Ít mây 33°C / 39°C 58% 0.44 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 1.99 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 75% 1.86 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 87% 1.21 km/giờ
22:00 - 19/08 Bầu trời quang đãng 27°C / 27°C 88% 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:30 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 3.78 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 86% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 3.37 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.22 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.67 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 2.77 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 3.7 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 3.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 70% 4.34 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Nhiều mây 26°C / 28°C 66% 5.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 25°C / 29°C 60% 4.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 61% 3.71 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 26°C / 30°C 60% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 64% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 65% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 62% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 59% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 60% 3.94 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 78% 5.74 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 78% 4.8 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.25 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết ngày 18/8: miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/8: miền bắc mưa dông cục bộ | antv

Thời tiết hôm nay 18/08/2022:bắc bộ có nắng nóng tiết trời oi bức | vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 17/8: miền bắc nóng oi, miền nam mưa to | antv

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Thời tiết trưa, chiều 18/08/2022: miền bắc nhiều mây, ít có khả năng mưa| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Thời tiết tối và đêm 17/08/2022:miền bắc có mưa rải rác | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết ngày 17/08: bắc bộ thời tiết mát mẻ | vtc now

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 13/08/2022 | bắc bộ mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất | vtc16

Thời tiết tối và đêm 16/08/2022:miền bắc có mưa rải rác ,trời mát mẻ| vtc14

Thời tiết 17/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ nắng nóng; tây nguyên, nam bộ mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8: miền bắc mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn | antv

Thời tiết hôm nay 16/08/2022: bắc bộ trời nắng ráo | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 15/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 15/8: miền bắc mưa giảm, một số khu vực có nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết ngày 15/8: miền bắc mưa rào và dông, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết 16/8: miền bắc nắng nóng đến 35 độ, nam bộ mưa gia tăng

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Thời tiết hôm nay 14/08/2022:bắc bộ trời hửng nắng, nhiệt tăng nhẹ| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 18/8: bắc bộ tiếp tục nắng nóng cao nhất 35 độ c, nam bộ mưa về chiều

Dự báo thời tiết tối ngày 10/08: miền bắc mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Thời tiết biển 10/08/2022: bão vào vịnh bắc bộ, sáng sớm mai đổ bộ đông bắc bộ| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Dự báo thời tiết ngày 11/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/07: miền bắc mưa dông rải rác có mưa vừa, mưa to |antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/7: miền bắc nắng nóng trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 4/8: miền bắc đón mưa lớn từ đêm nay | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 02/8: miền bắc mưa dông rải rác, nhiệt độ tăng dần | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 28/7: miền bắc nắng nóng ít mưa nhiệt độ 33-36 độ c | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 10/8.thời tiết tối nay: miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 29/07: miền bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 12/8.thời tiết đêm nay: miền bắc ngày nắng ráo, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 17/8: bắc bộ nắng nóng, hà nội mưa giảm dần | skđs

Thời tiết đêm nay và ngày mai 11/05: miền bắc còn đợt rét nào không ? | vtc16

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Quảng Trị Ngày Mai
 • Thời Tiết Cam Lộ Quảng Trị Đến Mười Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Quảng Trị 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Quảng Trị Trong 7 Ngày Tới
 • Thời Tiết Cam Thành Cam Lộ Quảng Trị
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Điện Biên Phủ 10 Ngày Tới
 • Gia Xang Bao Nhieu Mot Lit
 • Giá Xăng Xe Máy Hôm Nay
 • Giá Cả Thị Trường Kỳ Đà
 • Bxh Bong Da 24H
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tại Hậu Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Hậu Giang 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Châu Thành A Hậu Giang
 • Bài Giảng Thời Tiết Khí Hậu Và Nhiệt Độ Không Khí
 • Dự Báo Thời Tiết Ngã Bảy Hậu Giang
 • Xem Thời Tiết Hậu Giang
 • Thời Tiết Hậu Giang
 • Thời Tiết Ở Hậu Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Ở Hậu Giang 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Phụng Hiệp Hậu Giang
 • Bạn đang xem bài viết Xem Dự Báo Thời Tiết Điện Biên 3 Ngày Tới trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!